Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Det forlyder at …

Årets kursister til praktisk duelighed går til sagen med liv og sjæl. Efter at have øvet “mand over bord” med den sædvanlige dukke syntes én af kursisterne, at der skulle mere realisme ind i undervisningen. Under “Spir” s anløb til dens plads placerede han derfor sit tyngepunkt (for) langt ude – i en klassisk Gøg […]

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – AOF Skive

Kurset forløber over to aftener, og første kursus er planlagt til at finde sted den 13.-14. juni kl. 18-22 på AOF Centret i Skive. Instruktøren er Jan Glüich Hansen, og kurset vil koste kr. 590,- pr. person inkl. materialeudgifter. Førstehjælpsbeviset vil gælde i to år. Kurset henvender sig til alle, der sejler med både under […]

Ungdomsproblemer!!

Problem løst!! – Steen Hørup er ny instruktør i ungdomssejladsen

Nærmere oplysninger følger snarest.

Vi har et problem – Hjælp! Vi har pludselig fået et akut problem i ungdomsafdelingen.

Virksund Sejlklub har nogle unge mennesker, som meget gerne vil sejle joller; men vi mangler en instruktør/tovholder !!!!!!!!

Vi har accept fra flere, som meget gerne […]

Åben båd og Vild med Vand.

D. 10. juni 2017 kl 10-16 deltager havnen og alle brugerne af havnen i det landsdækkende arrangement Vild med Vand.

I denne forbindelse har vi brug for nogle både, som vil være åbne for besøg fra potentielle nye brugere. Så vi efterlyser hermed nogle frivillige, som vil stille sig selv og deres båd til rådighed […]

Duelighedsbevis, den praktiske del

Træning og praktisk duelighedsprøve I et samarbejde mellem Viborg og Virksund Sejlklub gennemføres henover vinteren og foråret teoretisk og praktisk uddannelse i duelighedssejlads. Den teoretiske del af uddannelsen er velgennemført og afsluttet. Nu udestår blot den sidste, praktiske del.

Den praktisk del af uddannelsen varetages af Virksund Sejlklub og gennemføres som træning i farvandet ud […]

Referater fra bestyrelsesmøder i sejlklubben

Nyt fra sejlklubben følg siderne her over, eller dette link, for at se de sidste referater fra sejlklubbens bestyrelse

Sikkerhedsarrangement og regelaften i klubhuset

Onsdag den 19. april kl 19.00 – 21.00 afholdes kombineret sikkerhedsarrangement og regelaften i klubhuset

Kl. 19.00 – 20.00 Sikkerhedsarrangement.

Thomas Jensen, der er MSO (mission support officer), i Eskadrille 722 – redningshelikopterne – hvor han er manden, der sidder foran alle skærmene og forsøger at finde nødstedte personer, kommer og fortæller om og viser […]

Oprydnings/arbejdsdag på havnen søndag den 30 april

Oprydnings/arbejdsdag på havnen søndag kl. 9.30 til ca. kl. 13.00

Så nærmere sig dagen hvor vi håber at se rigtig mange af jer til forårets oprydningsdag, vi byder på øl/vand og frokost, med tortilla m/krydderet oksefyld flødekartofler og salat.

Vi har følgende opgaver der skal klares denne dag, håber at der er opgaver som […]

Sejlklubbens udvalg.

Turudvalg: Niels Ove Jespersen 40865849 nielsojespersen@gmail.com Henning Kristensen 21499384 Henning_kris@hotmail.com (Derudover suppleres udvalget med 2 bådfolk, der vælges på Havnens generalforsamling.) Målerudvalg: Bo Nissen Andersen 60774408 Allan Handberg 20252978 ahandberg@gmail.com Jane Høj 61277003 jh@groupnordic.com Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen 23388067 csn@danishcrown.dk Henning Kristensen 21499384 Henning_kris@hotmail.com Jørgen Christiansen 42291649 Hindbaervej7@live.dk Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen 23388067 csn@danishcrown.dk […]

Kapsejladser i Limfjordskredsen 2017.

20 – 21 maj. Liga stævne Struer. Div. 2. 26 – 27 maj. Fyn Cup. Bogense 27 – 28 maj. Liga stævne Struer. Div. 1. 10 juni. Mors Cup. Thisted. 10 – 11 juni. Sunds Cup. Joller. 17 – 18 juni. Skive Surf. 26 – 30 juni. Bork Sommerlejr. Joller. 7 – 9 juli. […]