Virksund Lystbådehavn - en tryg havn i limfjorden

Nyheder:

26. maj 2018

 

Ny brobisse i Virksundhavn:

Vi har fået et nyt sejlende medlem  i havnen:

Martin Christensen på  plads B718

Velkommen til dig, vi håber du vil befinde dig godt i Virksund, vi står selvfølgelig alle til rådighed til en god snak, og hjælp til at falde til her på havnen

Havnefest, programmet er sat, sæt kryds i kalenderen, den 18 august, se nærmere her på siden.

Forsommersejlads 2018

I lighed med sidste år indbyder Gråsælerne til forsommersejlads i Limfjorden

Fra mandag den 11. juni til fredag den 15. juni, der vil således være mulighed for at deltage i Sejlklubbens fællestur efterfølgende.

Dagsetaperne vil ikke være for lange, så der vil være mulighed for at støde til senere eller sejle hjem tidligere.

Der vil blive lagt vægt på fællesarrangementer – grill, spil og fællessang.

Turen starter kl 9.00 i klubhuset med kaffe og rundstykker, hvor vi sammen aftaler dagens sejlads.

Vi vil gerne have en tilkendegivelse, om man ønsker at deltage i turen inden

onsdag den  6. juni på email upworsoee@hotmail.com

På forgasternes vegne

Ulla og Peter Worsøe

Tlf 2947 1848

23. maj 2018

Virksund Lystbådehavn

Oplysningspligt om rettigheder:

Virksund Lystbådehavn indsamler, behandler og opbevarer relevante almindelige personoplysninger som angivet ovenfor til brug for administration af bådpladsretten. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en bådpladsret. Ved ophør af bådpladsret slettes oplysningerne med undtagelse af oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl, få begrænset behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger med undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til undertegnede.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Niels-Ove Jespersen, formand for Virksund Lystbådehavn

Referat fra bestyrelsesmøde i havnen 22. maj

18. maj 2018

Det er ved at være tid for tilmelding til Fur-turen 16-17. juni 2018, med fælles afgang fra Virksund lørdag morgen, samt fælles arrangement, med fælles spisning mm. på Fur, for planlægningens skyld bedes du/I tilmelde jer senest den 8. juni tilmelding på liste ophængt i klubben, eller på mail hans.eglund@fibermail.dk 

15. maj 2018

MobilePay

Husk at bruge havnens nummer – 79031 – når der betales for diesel, kran, gæsteleje m.m.

  • Og HUSK at skrive hvad der betales for.

7. maj 2018

Standerhejsning og hæderspriser, se mere her på siden

3. maj 2018

Kapsejlads 2018 se info. under Sejlklubben/Kapsejlads

Powerboat F2 World Championship - Grand Prix of Denmark 2018 - Spærring af Limfjorden i Aalborg, se nærmere under Sejlklubben

Gammel mastekran må ikke bruges, idet den ikke er forsvarlig at benytte og vil snarest blive nedtaget.
Havnebestyrelsen.

2. maj 2018

Maren & Trangmanden med nye åbningstider.

1. maj 2018

Nye brobisser i Virksundhavn:

Vi har fået 2 nye sejlende medlemmer  i havnen:

Torben Sørensen på  plads B006

Søren Waage på plads B109

Velkommen til jer, vi håber I vil befinde jer godt i Virksund, vi står selvfølgelig alle til rådighed til en god snak, og hjælp til at falde til her på havnen

Opdatering af havnens info-folder for alle, nye- som gamle medlemmer

Sejlklubbens nyhedsbrev, maj 2018

 

 

Tilmeld dig til nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Virksund Havkajak

Roning og Fællesskab

Havkajakroning i Virksund Havkajakklub er en genvej til aktivt friluftliv, unikke naturoplevelser og godt kammmeratskab.

I sommerhalvåret ror vi sammen hver tirsdag aften og lørdag formiddag.

Turudvalget arrangerer i sommerhalvåret heldagsture og ture af længere varighed med overnatning.

Virksund LystbÄdehavn

Medlemskab af Virksund Lystbådehavn

Ønsker du en bådeplads af vores skønne havn, kræver det medlemskab af havnen, som er en selvejende forening.

Henvendelse om medlemskab kan ske til:

kasseren:    

tlf. 2328 7467

mail: 

slaabrok@post8.tele.dk

alternativt til formanden :

Tlf. 4086 5849

mail: 

nielsojespersen@gmail.com 

Virksund Sejlklub

Indmeldelse

Indmelelse i Virksund Sejlklub sker nemmest ved at sende en mail eller brev til sejlklubbens kasser:

Karin Henriksen
Illerisørevej 44, Hvalpsund
9640 Farsø
Email: kbh1959@hotmail.com

 

 

Maren & Trangmanden

Maren & Trangmanden

her vil vi gerne tilbyde vores gæster: "God mad, lavet fra bunden."
Følg med i den løbende opdatering af vores menukort.

 

Havnens sponsorer