Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Duelighedsbevis, den praktiske del

Træning og praktisk duelighedsprøve
I et samarbejde mellem Viborg og Virksund Sejlklub gennemføres henover vinteren og foråret teoretisk og praktisk uddannelse i duelighedssejlads. Den teoretiske del af uddannelsen er velgennemført og afsluttet. Nu udestår blot den sidste, praktiske del.

Den praktisk del af uddannelsen varetages af Virksund Sejlklub og gennemføres som træning i farvandet ud for Virksund henholdsvis 18. maj og 1. juni i perioden kl. 19 – 21. Træningen gennemføres med 10 – 12 kursister i fire både med instruktører fra sejlklubben. Formålet med træningen er at gøre kursisterne sikre i at manøvrere sejlbåde med motor og afprøve nogle af de teoretiske færdigheder i praksis. Indtægterne, som kommer ind gennem sejlklubbens træning, tilfalder ubeskåret klubben.

Uddannelsen afsluttes med at kursisterne aflægger den praktiske duelighedsprøve med ekstern censor. Sejlklubben vil gerne på forhånd takke de fire erfarne instruktører, som velvilligt har stillet sig rådighed med sejlbåd under træningen frem mod den praktiske duelighedsprøve 10. juni.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>