Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Priser

Priser for medlemskab

Kopi af Takstblad 2016 – MH

Kopi af Takstblad 2015

Kopi af Takstblad 2014

Alle priser kan ses på Havnens Takstblad vedtaget for 2013

Pladslejen afhænger af størrelse og udregnes efter hvor mange kvadratmeter pladsen udgør

Indskud betales som et engangsbeløb
ved indmeldelse betales 1/4 indskud + kontingent

Priserne er inkl moms.

Priserne reguleres hvert år på generalforsamlingen i marts måned.