Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Indmeldelse

For at blive medlem af havnen skal vi have følgende oplysninger, der fremsendes til formanden Martin Lindgaard, mail martin.lindgaard@hotmail.com:                                 Indmeldelsesblanket venteliste

Ejers navn:
Ejers Adresse:
Ejers Telefonnr:
Ejeres email:

Bådens navn:
Bådtype:
Bådens ID:
Bådens Længde:
Bådens bredde:
Bådens dybgang:
Evt mastelængde:

Evt. ønsker til bådplads: