Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Ungdomsvenlig Sejlklub

UngdomsvenligKlubber der er medlem af Dansk Sejlunion, kan blive godkendt som ”Ungdomsvenlig sejlklub”.
Når klubben er udnævnt af DS formand Carl Gerstrøm på generalforsamlingen 16. januar 2010, som “Ungdomsvenlig sejlklub”, har den følgende fordele:

Ret til at anvende det officielle logo for at være ”Ungdomsvenlig Sejlklub” på sit brevpapir, i rekrutteringssammenhæng o.s.v. 

  • Stander til at sætte op ved klubben
  • Ret til at bære speciel logo på profiltøj

Godkendelsen er for en periode på 3 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes.

Formålet med godkendelsen er at hjælpe klubberne til at blive bevidstgjort om deres ungdomsafdeling er velfungerende. Det vil sige, er ungdomsafdelingen velstruktureret, udføres der aktiviteter med henblik på at rekruttere nye medlemmer, har ungdomsafdelingen en beskrevet politik og visioner, samt er ungdomsafdelingen en ”klub på to ben”.

Flere ungdomsafdelinger i forskellige klubber har desværre haft meget svære arbejdsbetingelser, hvilket kan skyldes, at de respektive klubbers bestyrelser ofte ikke er bevidst om, hvad der skal til for at have et velfungerende ungdomsarbejde. ”Ungdomsvenlig sejlklub” er derfor også et redskab for klubberne til at sikre ungdomsafdelingerne optimale arbejdsbetingelser.