Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Sundstrup sluse

dsc00084Beliggenhed
Limfjorden, Virksund
56°36,4’N 9°17,6’E – kort 109

Havnen
der ejes af Viborg amt, er ventehavn for skibe, der ønsker gennemslusning til Hjarbæk Fjord og til brug for fiskerfartøjer. Signaler for gennemslusning, se under bro.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen 2,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 7 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m. W-NW-lige vinde giver 1,8 m højvande og E-lige vinde 1,0 m lavvande.

Bro
Virksund vejdæmning med gennemsejlingssluse og klap over Virksund. Slusen er 30 m lang, 7 m bred og 2,5 m dyb.

Åbningstider:
For 2016 følg dette link

Ellers, gå ind på Viborgs hjemmeside, vedr. slusen på Virksunddæmningen, ved dette link

Uden for de faste åbningstider vil det være muligt at få åbnet slusen mod forudbestilling og brugerbetaling som følger:
Inden for normal arbejdstid (mandag-torsdag kl. 0730-1530 og fredag kl. 0730-1200) er brugerbetalingen fastsat til 400 kr.
Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til 1000 kr.
Forudbestilling skal ske dagen før inden for normal arbejdstid på telefon 97 52 33 99 (Viborg Amts Vejkontor).

Anmodning om åbning i slusens åbningstid
Om dagen:
Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløte eller tågehorn.
Om natten:
Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone.
Slusen kan kaldes på VHF kanal 16 og 12 eller telefon 86 69 71 43.

For passage af slusen anvendes signaler, der afgives hele døgnet fra stander ved manøvrehuset, som følger:

Signal / Betydning:
1 rødt lys / Slusen er lukket.

2 røde lys lodret over hinanden / Indsejling fra N er tilladt.

3 røde lys lodret over hinanden / Indsejling fra S er tilladt.

Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal gives, må udsejling fra slusen finde sted.

Afmærkning
Fredningsbælter:
På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er afgrænset af linier afmærket med båker bestående af gule pæle med gule kryds.

Ankerplads
i sundets W-side.

Havnekontor
Telefon 86 69 71 43
VHF kanal 16 og 12

Toldklarering
Toldcenter Østjylland.
Telefon 89 32 73 00