Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Gråsæler .

Klub for alle, der har mere tid i hverdagen, end så mange andre med relation til Virksund
lystbådehavn.

Klubben er tænkt som en social- og vedligeholdelses klub for Virksund
lystbådehavn med vægten lagt på det sociale samvær.

Kontaktpersoner:

Gudrun Hvam tlf. 4019 5802, e-mail gudrunhvam@gmail.com
Peter Vorsøe
Inger Birkkær

Gråsælernes, ringe i vandet, gennem tiden:

Alle Gråsæler er velkomne

Af hensyn til forplejning skal der tilmeldes til Erik Faarup tlf. 86 61 00 63.

Onsdag den 17. februar blev der afholdt et stiftende møde af en senior klub i Virksund havn.

Der var et flot fremmøde, idet der var mødt 25 seniorer op til mødet.

Mødedeltagerne valgte at give klubben navnet: Gråsælerne.

Gråsælerne valgte så en gastebestyrelse til at styre sælerne:

Forgast: Erik Faarup
Gast: Henning Kristensen

Gast: Peter Vorsøe
Gast: Poul Erik Egebjerg Jensen

Herefter blev det besluttet at Gråsælerne skal mødes hver 14. dag med første mødedag onsdag den 3. marts 2010 kl. 12.00.

3. marts 2010

På mødet den 3. marts var der mødt ca. 30 personer op. De fik en god forplejning tilberedt af Anni, og havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Mange ting blev diskuteret – og der blev nedsat to hold til reparation af overdækningen ved salgslugen, og til vedligeholdelse af legepladsen. Der mangler dog stadig nogen til at vedligeholde cyklerne, men de prøver igen.

17/3 og 31/3

Gråsælerne havde  møde den 17/3 med 26 fremmødte personer, og igen den 31/3 i klubhuset. På trods af påsken, var der mødt 23 personer op.

Der blev som sædvanlig rigtig hygget, og snakket om nyt og gammelt.

Det blev besluttet at fortsætte med at mødes.
Næste møde er 14/4  –  her er allerede tilmeldt 21 personer
Derefter den 28/4, og 1 gang i månederne maj, juni, august og september.

14/4 2010

Der var mødt 27 gråsæler til mødet 14. april, selv om flere skulle ud og have
deres båd klargjort til isætning. Igen et godt møde hvor mangt og meget blev
drøftet, og vi fortsætter igen den 28. april til sædvanlig tid, hvor der på
nuværende er 14 tilmelde.

28/4 2010

Gråsælernes sidste 14- dages møde var den 28/4 med 15 deltager, ca. 10 under normal fremmøde, men sommeren står også for, så det skal vi nok regne med.
Derfor går vi også over til månedsmøder og det første er den 19 maj kl. 12, som sædvanlig – HUSK TILMELDING.
Der er sat liste op på klubhusets tavle eller til Anni på telf. 22624526.
Hvis der er nogen der har emner eller foredrag til kommende møder høre jeg gerne fra dem på telf. 86. 610063 eller e- mail  Faarup@Privat.dk .

Alle der har tilknytning til havnen er meget velkomne, men hvis du vil have forplejning skal du tilmelde dig inden.

Sidste møde den 27/10 10 var en rigtig fin aften på Katedralskolen, hvor Anne Marie og Erling Østergaard viste rundt og fortalte om skolens historie.

12/1 2011

Gråsælerne havde deres første møde i det nye år d. 12. januar i klubhuset med mange fremmødte.
De nye mødedatoer blev gennemgåede ( kan ses under Gråsælerne på hjemmesiden ).
Det blev bestemt at gråsælerne besøger bådmessen i Fredericia torsdag d. 3. marts, der er åbent fra kl. 13.00 til 18.00.
Vi mødes eventuel på Bilka`s parkeringsplads om formiddagen, hvor vi fylder bilerne op, samt deler kørselsudgifterne.
Der er samtidig forslag om, at køre så tidlig, at vi kan holde ind og købe frokost samlet ( Vejle Lystbådehavn ).
Leif Tørring vil prøve og se om han kan skaffe indgangsbilletter igennem International bådmaling?
Alle er velkomne til at deltage, de endelige tider vil blive bekendtgjort efter mødet den 26. januar, hvor der også er tilmelding, eller på faarup@privat.dk
senest d. 23.februar.
9. februar havde vi besøg af, skovfoged Berthelsen som viste lysbilleder fra Sirius Patrulje i Grønland og igen havde vi nogle hyggelige timer i klubhuset.
Samtidig blev det bestemt at Gråsælerne tager til bådudstilling i Fredericia Messecenter Torsdag d. 3. marts. Vi kører fra Viborg kl. 10.00 fra parkeringspladsen v/ OK-tanken, på hjørnet af Vester Ringvej og Markstigsvej ( overfor Lidl ). Der er dog mange der selv kører direkte til Vejle sejlklub, hvor vi holder frokostpause kl. 11.30 præcis, på restaurant Neptun. Der er bestilt 1. stk. stjerneskud med stegt-dampet-røget fisk og rejer kr. 120,00. Efter spisningen fortsætter vi til bådudstillingen, hvor Leif Tørring prøver at få billetter fra International. Det er nødvendig med tilmelding på farup@privat eller telf. 86.610063 senest 23. februar.
Ligeledes blev det bestemt, at vi den 23. marts skal besøge Karup Flyveplads kl.12.30 ( husk at spise hjemmefra ). Vi kører selv derud og parkerer lige indenfor Hovedvagten, hvor vi bliver modtaget af Jørgen Prips og stiger ombord i en bus som kører os til de forskellige steder derude, hvor vi ser værkstedet, hvor ældre værkstedspersonale udfører reparationer og vedligeholder gamle fly. Herefter er der rundvisning på flymuseet og de nye helikopter. Efter disse besøg drikker vi kaffe i kantinen ( kr.40,- ), hvor der kan stilles spørgsmål. Det er nødvendig med tilmelding og betaling til rundviseren, senest den 23.februar på mødet i klubhuset eller på farup@privat.dk.

Gråsælerne 10/11 2012På gråsælernes sidste møde er der sket en udskiftning i gastebestyrelsen og den ser sådan ud efter valg:

Forgast :  Erik Faarup  86610063 / 51354499 / e.faarup@youmail.dk

Gast      :  Gudrun Hvam 97.541277 / 40195802 / gudrunhvam@gmail.com

Gast      :  Peter Vorsøe    86.674925 / upworsoee@hotmail.com

Gast      :  Inger Birkkær   97.536407 / 21.967774

Samtidig blev det bestemt, at tilmeldingen til julefrokosten og fremefter skal ske elektronisk d.v.s. på telefon 86.610063

eller e.faarup@youmail.dk senest søndag aften før onsdag`s møderne.

Gråsælernes næste møde er d. 21. november kl. 9.oo på Hjarbækfjord Golf Klub, hvor vi starter med kaffe og rundstykker, derefter mødes med Seniorerne, som vil fortælle om golf og vise rundt, hvorefter der spilles lidt golf.
Ca. kl. 12.oo serveres 2 stk smørrebrød og 1 øl / vand, pris 75,- kr. Sidste tilmeldning onsdag d. 14. november.

På gråsælernes sidste møde er der efter Erik Faarups død, sket en udskiftning i gastebestyrelsen og den ser nu sådan ud:

Forgast :  Gudrun Hvam 97.541277 / 40195802 / gudrunhvam@gmail.com

Gast      :  Peter Vorsøe    86.674925 / upworsoee@hotmail.com

Gast      :  Inger Birkkær   97.536407 / 21.967774