Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Info

Dowload folderforsidefolder1

Klubben tilbyder børn og unge at lære at sejle i alt fra optimistjoller, 2 mandsjoller og kølbåde i Limfjordens mest velfungerende sejlklub fra Virksund lystbådehavn, Limfjordens smørhul. Vi lægger vægt på at sejlsport skal være sjovt og spændende i et trygt og socialt sejlermiljø, hvad enten du ønsker at sejle hyggesejlads eller har ambition om at sejle kapsejlads. Her er plads til alle.

Deltagere

  • Børn fra 9 år eller derover.
  • Du skal have lyst til friluftsliv og vandsport og du skal kunne svømme.
  • Du skal også have lyst til at deltage aktivt i hele ungdomsafdelingens arbejde og i det kammeratskab, der muliggør et godt socialt miljø i klubben.
  • Det forventes også, at en af dine forældre giver en hånd med i det frivillige klubarbejde, der er en vigtig forudsætning for, at vi kan have en velfungerende ungdomsafdeling.

Udstyr

Sejlklubben råder over en del udstyr til begynderen, som man kan låne i starten indtil man får anskaffet sit eget udstyr. Der er brug for våddragt, sejlersko- eller støvler, redningsvest og skiftetøj.

Joller og både

Klubben råder over nogle joller, som du kan anvende mod et årligt gebyr, såfremt du ikke selv på et tidspunkt vælger at anskaffe din egen jolle. Du skal desuden være med til at passe og pleje jollerne, så de altid er i fin stand:

Optimistjoller

Optimistjollen er en rigtig sjov begynderjolle, som du meget hurtigt bliver fortrolig og tryg ved at sejle i. Alle Danmarks berømte sejlere har næste alle startet deres sejlerkariere i en Optimistjolle. Se mere på http://da.wikipedia.org/wiki/Optimistjolle

6 nye Tera joller

TERA jollen er en moderne 1-personers jolle, der appellerer til begynderen eller den let øvede sejler, der ønsker at prøve noget nyt moderne udstyr. Jollen skal ikke ses som en konkurrent til de nuværende juniorjoller, men som et nødvendigt supplement.

http://www.sejlsport.dk/sw35139.asp

Maxi 77

Virksundtøsen er Virksund Sejlklubs klubbåd, som er en rigtig kølbåd, som både bliver brugt til klubbens sejlerskole, til kapsejlads og kan lånes af medlemmerne.

http://maximalt.dk/Modeller/77/Maxi77.htm

Følgebåd

Virksund Sejlklub har en 14 fods gummibåd, som muliggør en god og tryg træning og en hurtig indsats om nødvendig. Flere privatejede småbåde er venligst stillet til rådighed, hvilket muliggør en god individuel træning, især til de nyeste sejlere.

Ungdomsskur

Sejlklubben har anskaffet et af de røde fi skeskure til at huse ungdomsafdelingen, hvor vi kan samles og have det personlige udstyr og hygge os, når det er dårligt vejr.

Sikkerhed

Sikkerheden skal altid være i top. Klubben har en sikkerhedspolitik og en beredskabsplan, som danner grundlaget for ungdomsafdelingens arbejde. Alle undervises i basal sikkerhed, der går forud for alt andet. De joller, vi anvender, kan ikke synke, da de alle er

udstyret med opdriftsmidler. Der sejles ikke i hårdt vejr, så gennemføres aktiviteter på land og i ungdomsskuret. Under træning følges hver gruppe altid af mindst en hurtiggående følgebåd. På land er der altid en udsigtspost, en såkaldt brovagt, der også følger med i sejladsen og kan slå alarm i påkomne tilfælde. Ingen sejler uden redningsvest. Klubben har ansvarsforsikring gennem Dansk Sejlunion.

Sejltid

Sæsonen starter hvert år i maj og slutter i oktober excl. juli. Hvis du er tilmeldt får du personligt nærmere besked. Vi sejler hver mandag og/eller evt. torsdag kl. 18:00. Vi mødes

hver gang i Ungdomsskuret, hvor vi holder “skippermøde” inden vi går i gang. Først i juli arrangeres der en sommercamp i en uge, hvor I bor i en teltlejr og sejler sammen med andre unge fra Limfjorden.

På prøve

Har du lyst bare at prøve at sejle for at se om det er noget for dig kan det arrangeres ved at tage kontakt til en af kontaktpersonerne. Du kan sejle gratis de første par uger indtil du erfarer om det også er noget for dig.

Priser

Se venligst på hjemmesiden under menupunktet: Priser.
Hvis du ikke har en normal fritidsulykkeforsikring, bør der tegnes en.

Indmeldelse

Hvis du har lyst til at sejle i ungdomsafdelingen i Virksund, bedes du rette henvendelse til vores ungdomskontakt:
Kaare på telefon 42 80 42 99 eller på
e-mail: x_broens@hotmail.com

Du kan også rekvirere en indmeldelsesblanket hos Jane på jane@hjemme-post.dk