Bådstativer

Bestilling af bådstativ.

 

Planlægningsmæssigt er bestyrelsen begyndt at have tankerne hen mod efteråret, hvor bådene skal på bedding.

Alle både, der skal stå på bedding på havnens område, skal benytte et af havnens bådstativer. Bestyrelsen skal derfor sikre, at alle der skal stå i stativ, også kan få et stativ.

Dette kan betyde, at der muligvis skal bestilles yderligere stativer.

Produktionen af nye stativer tager lang tid. Derfor er det MEGET VIGTIGT, at du gør dig klart, om du har rådighed over et stativ, eller om du skal have bestilt et.

Derfor. Har du ikke stativ, men skal have et, skal du senest den 1. august bestille et sådant stativ hos kassereren, Gerda Pedersen. Mail: slaabrok@post8.tele.dk

Betaling af bådstativ.

  1. Leje et stativ. Årlig leje kr. 1.250,00.es på års opkrævningen, der udsendes først i december.

Betaling af depositum sker efter udsendelse af faktura fra kassereren ved bestilling.