Bådstativer

Bestilling af bådstativ.

 

Planlægningsmæssigt er bestyrelsen begyndt at have tankerne hen mod efteråret, hvor bådene skal på bedding.

Det er første år, hvor alle både, der skal stå på bedding på havnens område, skal benytte et af havnens bådstativer. Bestyrelsen skal derfor sikre, at alle der skal stå i stativ, også kan få et stativ.

Dette betyder sandsynligvis, at der skal bestilles yderligere stativer.

Produktionen af nye stativer tager lang tid. Derfor er det MEGET VIGTIGT, at du gør dig klart, om du har rådighed over et stativ, eller om du skal have bestilt et.

Derfor. Har du ikke stativ, men skal have et, skal du senest den 1. august 2016 bestille et sådant stativ hos kassereren, Leif Folke. Mail: lynggaardradio@mail.dk.

Der er 2 muligheder for betaling af bådstativ.

  1. Leje et stativ. Årlig leje kr. 1.250,00.
  2. Betale depositum på 12.500,00. Ved ophør af medlemskab af havnen tilbagebetales depositum med 90 procent.

Betaling for leje af stativ opkræves på års opkrævningen, der udsendes først i december 2016.

Betaling af depositum sker efter udsendelse af faktura fra kassereren ved bestilling.