Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 9. marts. 2013 kl. 10:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen,
                Leif Folke, Heine Bonnevie og Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Tilrettelæggelse af generalforsamling.
4.    Havnens økonom
5.     Eventuelt.
6.     Frokost kl. 11:30.


Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Ole: Båden som var placeret på beddingspladsen ved masteskuret er nu fjernet fra havnen.

    Kiosken er næsten færdig med udskiftning / montering af planlagt inventar og porcelæn.
    Der er opmålt og bestilt materialer til afskærmning ved kiosk pavillon.
    
Hjertestarteren er monteret ved indgangen til Havnekontoret, den vil blive demonstreret før start af generalforsamling.

Der er foretaget tinglysning over havnens fjordvarmeanlæg og højvandssikring omkring klubhuset, den sag er hermed afsluttet.

    Der vil blive forespurgt på generalforsamling, om medlemmernes interesse for havnens oprettelse af fælles obligatorisk ulykkesforsikring, det skulle give en billigere slutpris og havnen skal administrere opkrævningerne sammen med betaling for bådpladserne.
    Dette kræver dog en ændring i vedtægterne.

    Bådisætning: Martin står for transport af både og stativer, aftaler selv med evt. afløser.
    Heine for både over 5t. Ole for både til 5T. de aftaler også selv med evt. afløsere.

    For medlemmer som skal have isætning med vognmand bliver det lidt mere besværligt i år
da vognmanden har solgt lastbilen med den store kran, det indebærer, at der skal bruges mere tid, der skal bruges to kran biler, prisen bliver højere for de store både, så nu var det måske på tide at få de sidste både med på havnens egne stativer.

Oprydningsdag: Søndag den 28. april, kig i aktivitetskalenderen.
     
Ad.3    Klargøring til generalfirsamling kl. 13:00    

Ad.4    Mogens: Havnens økonomi viser et meget fint resultat.

Ad.5    Intet.
 
Ad.6    Frokost og derefter generalforsamling.
 

Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.