Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 9. marts 2013 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie,                       Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke og Kåre Johannesen

Dagsorden:
        

1.    Siden sidst orientering.
2.    Konstituering.
3.    Eventuelt.


Ad. 1    Ole: Det var en god generalforsamling som blev afviklet i en forholdsvis god tone.

Ad. 2    Den nye bestyrelses sammensætning blev således:

    Formand            Ole Boel Pedersen.
    Næstformand            Leif Folke Pedersen.
    Kasserer            Mogens Hansen.
    Sekretær            Kåre Johannesen.
    Bestyrelsesmedlem        Martin Nielsen.
    Bestyrelsesmedlem        Erik Bruunshøj Jacobsen.

    Suppleant            Heine Bonnevie.
    Suppleant            Kristian Brøns Nielsen.

Ad. 3. Næste møde: Mandag den 18. marts kl. 18:00