Referat af:

Bestyrelsesmøde den 5 december 2017 kl. 17.00 hos formand Niels Ove Jespersen

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Leif Folke (LF) – kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gerda Pedersen (GP)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Jacob Esko Nissen (JEN)

 

Fraværende:

Allan Handberg (AH)

 

1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

2.Godkendelse af referat fra mødet 7-11-2017
Referatet blev godkendt af dem der var der og underskrevet.

3.     Meddelelser fra formanden (N.O)
Havne caféen Rikke Poulsen har underskrevet en 2 årige kontrakt med havnen. Rikke lavede julefrokosten, havde dog en del problemer med køkkenet, da Merete ikke havde gennemgået tingene som lovet, så de kunne ikke få ovnen til at virke som de ønskede, hun måtte kasserer en del mad, bl.a. fiskefileterne og en del steg, så en kedelig start for Rikke og havnen. Vi kan fra bestyrelsens side fortælle, at vi fik julefrokost til dette møde som Rikke havde lavet og kom med, den var super lækker og rigtig god, spændene fiskeplatte og lækker steg og ost. Så vi er sikker på at det bliver godt når Rikke og hendes kok starter op til foråret. N.O. vil kontakte Merete ang. gennemgang af køkkenmaskiner og rengøring af køkkenet, så det bliver afleveret på en god og ordentlig måde til Rikke.  Havnens julefrokosten gik alligevel godt, der var en rigtig god stemning, der var 53 deltager.
Mødet med flid Kåre og Niels Ove deltog fra havnen, de fik kigget på en betalingsautomat, de er stadig dyre omkring 70.000 kr. De kiggede også på det nye brændstof, Shell GTL fuel, det er meget mindre forurening ved brug af dette, og det koster næsten det samme som alm. diesel, og kan ikke give diesel pest. bestyrelsen blev enig om at skifte over til dette når tanken er tom, I håb om det kan give et bedre miljø i havnen og der vil komme gæster og tanke hos os, som er med på det nye. Alle både kan  tanke det, og det betyder ikke noget, at det bliver blandet med almindelig diesel, men det vil kunne ses på, at røgen fra motoren bliver mindre. Vi vil undersøge om det er muligt at Shell sætter en ny tank op, og gerne med betalingsautomat, da Kåre og Niels Ove hørte på muligheden i dette. Det koster omkring 200.000 kr., så det er ikke lige en mulighed, som det er nu. Søren Hald,  formand for flid, har lovet at komme til debatdagen og fortælle lidt om fremtid og muligheder for os.
Kloakken er færdig og alt skulle gerne virke nu, vi skal bare rengøre fedtudskilleren engang imellem.             

4.Havnens økonomi (L.F)
Økonomien ser fint ud. Der mangler af blive afregnet med Merete ang. forpagtning afgiften, vi har modtaget et regnskab fra Merete, men der er nogle tal, der ikke helt stemmer, så det skal der lige styr på, inden det bliver afsluttet med dem. Pengene fra de sidste fonde er kommet, så legepladsprojektet er afsluttet. Takstbladet er blevet rettet til med 3%. Der blev talt om hvad det skal koste for at få annoncer på havnens hjemmeside. 

5.Debatdag (G.P.)
Kommunen har svaret på alle Gerdas spørgsmål om havnen, hvilket vil blive gennemgået. Gerda, Kristian og Niels Ove bliver tovholderne og de vil lave en plan for debatdagen.

6. Nyt fra ansvarsområderne.
Kåre ønsker at stoppe som kran ansvarlig. Niels-Ove har efterfølgende talt med Allan, der vil overtage den dagligt kontakt til kranudvalget. Kåre fortsætter frem til     eftersynet i marts 2018. Såfremt der skal foretages reparationer og udskiftning af dele til kranen skal formanden kontaktes.
Traktoren og vognen står stadig på havnekajen. Der skal ryddes i gården ved materielgården så traktoren kan flyttes ind i gården.
Jacob: alt vand rundt på havnen er der blevet lukket for. Der er  blevet renset  på broerne. 
Niels Ove ønsker at der bliver lavet et skema angående ansvarsforsikring, som alle skal udfylde sammen med kontingentopkrævningen. Det skal undersøges med webmasteren om det kan udsendes på hjemmesiden. Er senere blevet aftalt med webmasteren, at skemaet udsendes via medlemmers mail.

7.Ny plan for bestyrelsesmøder 2018
Vi satte 3 datoer af tirsdag den 30-1 tirsdag den 20-2 og lørdag den 10-3 inden generalforsamlingen. Nye aftaler vil blive aftalt efter generalforsamling.

8.Eventuelt
Niels Ove takket os alle for indsatsen i år, og for det gode samarbejde og håber at vi fortsætter det gode arbejde i det nye år. Derefter spiste vi en velfortjent julefrokost.

Næste møde 30-1-2018 kl. 18 i klubhuset

Viborg 5 december 2017

 

Niels Ove Jespersen                     Kåre Foss Johannesen                     Leif Folke

Formand                                             Næstformand                                 Kasserer

Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen                                                                                               Sekretær