Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 12. marts 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen og Thomas Pedersen.

Dagsorden:
        Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. februar 2011 
1.    Siden sidst orientering.
2.    Jubilæum. 
3.    Tilrettelæggelse af generalforsamling.
4.    Eventuelt.
5.    Frokost kl.11:30

Ad. 1    Referat godkendt. 

Ad. 2    Thomas: Har været i kontakt med planudvalget i Skive Kommune vedr. et bådhusbyggeri, der har endnu ikke været nogen tilbagemelding, men Thomas følger op på sagen.

    Ole: Havkajakklubben har haft sin stiftende generalforsamling om oprettelse af klub og dens aktiviteter med hjemmebase i Virksund Lystbådehavn, der er lavet foreløbig aftale om brug af masteskuret til kajakklubbens grej i perioden hvor skuret er tømt for masterne og til de skal på plads igen.

    Ole: Har fået en forespørgsel fra Skive Kommune, om deres husbåd kunne få plads i Virksund Lystbådehavn i perioden 7. til 12. september, båden skal bruges til et kulturelt formål som foregår forskellige steder i kommunen.
    Vi prøver at finde en god placering for båden, evt. ved fiskerhuset i gammelhavn.

Ad. 3    Ole: Om jubilæet, der har været afholdt møde mellem havn, sejlklub og festudvalg, man drøftede tilrettelægningen af arrangementet.
    Martin har fået tilbud på telt og div. tilbehør.
    Der skal være et møde mandag den 28. marts kl. 19:00.

Ad. 4    Som dirigent for generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå Mogens Hansen.
    Ole med formandens beretning.
    Uffe gennemgår regnskabet.
    Forslag til vedtægtsændringer fremvises på skærm og kommenteres punkt for punkt.
    Martin og Erik laver pladskontrol og uddeler stemmesedler.
Det blev besluttet, at der ved start af generalforsamlingen skal gøres opmærksom på at der ikke er taleret for ikke medlemmer.

    Kajakklubben kan, hvis de ønsker det, orientere om deres aktiviteter i havnen.

    Da Thomas ikke ønsker genvalg var bestyrelsen enige om at foreslå Kristian Brøns
    som bestyrelsesmedlem og Mogens Hansen som suppleant.
    Som nyt på dagsorden vil der blive valg af broformænd.
     
Ad.5    Der var ønske om at man fremover ville prøve, også at få kvindelig medlem i bestyrelsen.

Ad.6     Mogens Hansen mødte til frokost kl. 11:30 for samtidig at blive orienteret om generalforsamlingens forløb.
    Klar til generalforsamling kl. 13:00.
  

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Uffe Haagen-Olsen.

    Kristian Brøns Nielsen.        Lars Hansen.            Martin Nielsen.