Virksund Lystbådehavn
                   
Referat bestyrelsesmøde den 1. december 2015 kl. 18.00

Afbud – Peter Worsøe  

1.    Orientering:

a.    Formanden
       Lidt om hvordan vi bedst hjælper hinanden!!!
b.    Orientering om økonomien v. Mogens
c.    Øvrige medlemmer
Beslutning:
a.    De enkelte områdeansvarlige tilstræber at løse akutte problemstillinger, evt. via                    inddragelse af nøglepersoner der kan hjælpe.
b.    Mogens orienterede om havnes økonomi. Der er betalt for stativer. Økonomien er fin              sammenlignet med sidste år på samme tid

2.    Vild med Vand - NO
Beslutning: Vi er med i projektet. Det planlægges at foregå 29. maj 2016. Niels Ove er tovholder og Leif og Kristian indgår i projektgruppe. Medlemmer af havnen opfordres til at melde sig til de opgaver en sådan ”Åben Havn-dag” medfører.  

3.    Projektmappe - ML
Beslutning:  Martin sætter projektmappen i sving dels i klubhuset og dels på hjemmesiden. 
Medlemmerne opfordres til at skrive sig op til de respektive opgaver i projektmappen der ligger i klubhuset.

4.    Vedtægtsændringer – endelig formulering
Beslutning:  Niels Ove arbejder videre med forslag til vedtægter. 

5.    Nyt til hjemmesiden
Beslutning:  Martin orientere på hjemmesiden om ”projektmappen”

6.    Eventuelt
Beslutning:  Næste bestyrelsesmøde den 23. februar. 2015. kl. 18.00

Martin Lindgaard            Mogens Hansen 

Kåre F. Johannesen             Leif Folke

Peter Worsøe (afbud)            Kristian Brøns Nielsen (ref.)