15. januar 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Lørdag den15-01-11 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup

Fraværende: Anne-Marie Østergaard, Claus Skodsborg Nielsen

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. Januar-2011
  3. Aktivitetsplan
  4. Gensidig information, alle.

Referat: 

Ad 1.               Konstituering:
                       
Formand: Leif Folke, direkte valgt på generalforsamlingen.
                       J
ørgen Christiansen indtrådt som næstformand.
                       
Suppleant Rene Fjellerup indtræder som sekretær.

Ad 2.               Referatet godkendt fra mødet den 5/1-2011.

Ad 3.               Foredrag med Sunway og Pantanius den 1. februar er meldt ud på                                        hjemmesiden
                       
Jane har varskoet Anni om arrangementet.

Ad 4.               Gennemgang af korrespondance:
                      
 Invitation til Lederfest i Skive kommune, Vi sender ikke deltagere.                                         Nyt Torm tilbud på joller. Selvom jollerne er billige og vi godt kunne bruge                                disse, må vi af hensyn til økonomi prioritere ny ledsagebåd til juniorerne                                højere.
                       
Vi har behov for at koordinere vore sponsoransøgninger, således at                                        Sejlerskole og Juniorafdelingen ikke træder hinanden over tæerne, ved at                              henvende sig til de samme sponsorer.

 Juniorafdelingens sponsorbudget er på 50.000 kr.

 Sejlerskolens sponsorbudget er på 15.000 kr.

 LF vil søge at finde en sponsoransvarlig, gerne uden for                                   bestyrelsen.

 Bestyrelsen undersøger mulighederne for at søge fondsmidler                          til vore aktiviteter.

                       Deadline for næste klubblad er den 11. februar-2011

 Ansøgning om lokaletilskud udfyldes og indsendes til Skive kommune inden    den 1. februar-2011. Jane er tovholder på denne ansøgning

Ændringerne i forbindelse med udskiftning i bestyrelse og udvalg skal formidles til Klubblad, hjemmeside og Dansk Sejlunion.

Liste med medlemmer af havn og sejlklub fremskaffes og sammenlignes inden næste bestyrelsesmøde.

                            

Leif Folke
formand                                                                 

Jørgen Christiansen
sekretær