Referat af:

 

Bestyrelsesmøde den 10 marts kl.10.00 i klubhuset

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Leif Folke (LF) – kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gerda Pedersen (GP)

Allan Handberg (AH)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Jacob Esko Nissen (JEN)

Fraværende:

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Gæst: Martin Lindgaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden blev godkendt.

   
 2. Godkendelse af referat fra mødet 20-2-2018
  Referatet blev godkendt af dem der var der og underskrevet.
 1.      Meddelelser fra formanden (N.O)
  Bådstativer der er blevet sat 10 stativer, samt ben til motorbåde i ordre, til levering i september.
  Affalds container på beddingen er ikke blevet tømt, da en båd står for tæt på til at vognmanden kan komme til containeren. Martin lovede, at de vil flytte en båd eller 2 så de kan komme til. Havne caféen Rikke Poulsen har ansat en ny leder til at stå for cafeen, det er Tine Rasmussen, som er her i dag, for at lave kaffe og kage til generalforsamlingen. Vi håber på rigtig godt samarbejde med Rikke og Tina, starter op til påske. Birgitte blev bedt om at fortælle lidt om møde i SU samarbejdet, som er blevet døbt om til fællesudvalget FU, for at der ikke kan ske misforståelser, da der er et SU samarbejde i Virksund blandt andre foreninger. Det var et meget positivt møde vi havde, hvor der er stor enighed om at vi vil arbejde sammen og gøre flere ting i fællesskab, referat vil blive lagt på hjemmesiden.   
          
 2. Havnens økonomi (L.F)
  Økonomien ser fint ud, ligner det fra sidste år på denne tid. Der er allerede komme 3 nye medlemmer i år, så det ser lovende ud. Leif fortalte lidt om de ting den nye bestyrelse skal have styr på, når der nu kommer en ny kasserer og tilbød og hjælpe med regnskabet i 8 dage, så det er tid til at få klaret de ændringer i bank ol. 

   
 3. Generalforsamlingen (N.O)
  N.O gennemgik dagsorden med Martin og os andre, og hvordan det hele skulle forløbe.
  Der blev også talt om de vedtægtsændringer der er foreslået, og hvad der så skal vælges af antal bestyrelsesmedlemmer, hvis ændringen blev godkendt.
         
 4. Eventuelt
  Persondataloven Gerda fortalte lidt om denne nye lov som træder i kræft 25 maj, hvad den går ud på, bestyrelsen blev enige om at Niels Ove skal prøve at tage kontakt til Flid.
  Container fra grundejerforeningen Sandkrogen og Stophøjvej: Martin oplyste, at de ville blive flyttet fra hjørnet til rundt om højen ind mod havnen. Der vil blive opstillet nye, som bliver gravet ned. 
  Vogn til materialer til stativer:
  Martin, Elo og Dan har gået og arbejdet med ideen, for at gøre båd Isætning og optagning lettere for alle dem der arbejder med det. De vil høre om man i bestyrelsen kunne gå med til at man tager en bådvogn og bygger op med gitter som alle materialer kan være på, så man kan køre med det hele på en gang.
  Bestyrelsen synes at det er en super ide, og gav grøn lys til at bruge et stativ til formålet.
  Niels Ove sluttede mødet at med at takket os alle for indsatsen i år, og for det gode samarbejde, der har været i dette år.

Næste møde : ONSDAG 21. MARTS KL. 1800.

Virksund 10-3-2018

Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen              Leif Folke

Formand                                             Næstformand                                Kasserer

Allan Handberg                               Gerda Pedersen             Birgitte Hald Hansen

                                                                                                               Sekretær