Referat af:

 

Bestyrelsesmøde den 10 oktober 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

 

Deltagere:

 

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Leif Folke (LF) – kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gerda Pedersen (GP)

Allan Handberg (AH)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Fraværende:

Jacob Esko Nissen (JEN)

 

 1. Godkendelse af dagsorden. 
  Dagsorden blev godkendt.
   
 2. Godkendelse af referat fra mødet 19-9 2017 
  Referatet blev godkendt af alle og underskrevet.
   
 3. Meddelelser fra formanden (N.O) 
  Merete har opsagt sin kontrakt, på cafeen med udgang af året, der er 4 der har henvendt sig for at høre om muligheden for at blive den nye bestyrer. De to er dog sprunget fra igen. Alarmen er gået et par gange om natten, samarbejdet med alarmcentralen har fungeret optimalt. Hans arbejder på at få hjemmesiden gjort mere mobil venlig, og regner med at det kommer op at køre.
   
 4. Havnens økonomi (L.F)
  Økonomien ser fin ud, der er brugt flere penge pt. end samme tid sidste år. Dog er der en del penge som er på vej ind, så det ser meget fint ud. Vi har også nogle udgifter på ting som skal laves/købes i år.
   
 5. Havne cafe (N.O.) Der er 4 der har henvendt sig ang. forpagtningen, vi have den ene til samtale inden bestyrelsesmødet, hun virkede meget interesseret, fik kontrakt udkastet med hjem og skulle  kigge på det og vende tilbage. Den anden der er interesseret skal komme og snakke med bestyrelsen i uge 43. Dejligt at der er nogle der er interesseret og kommer uden at vi har søgt. begge ansøger kender til havnen og området.
   
 6. Bådoptagning (K.J) Bådoptagningen er i fuld gang, og går som planlagt, dog er der en del der er kommet op før  planlagt, der opfordres til at de huske at slette i bogen, så andre kan komme op i stedet, og der ikke kommer huller i planen, samt de ikke står og venter på nogen som ikke kommer. Der er stadig en del der bruger kranen og pladsen uden at kranansvarlige informeres, der    opfordres til at huske dette, så der ikke er vognmænd der ikke kan komme til, eller der lige pludselig står 2 kranfører der skal til på samme tid.
   
 7. Kloak (G.P) N.O har snakket med en kloakmester som har lovet at komme ud og kigge på problemerne med rørene, inden næste sejlersæson.
   
 8. Oprydningsdagen (KJ) (AH) Kåre tager sig af området ved kranen og beddingen, Allan har fundet hjælper til alle de andre opgaver.
   
 9. Fremtids plan for vedligeholdelse af havne og dens fremtid. De forskellige udvalg har gået deres område igennem, og der er nogle ting som skal gøres snarest, der er fliserne ved kran og kongebroen har første prioritet, Birgitte har snakket med John Svenningsen fra bro 7 som har lovet at kigge på det, og give en tilbage melding om hvad han mener der skal gøres for at få det til at holde. Sålbænke på klubhuset skal udskiftes Jacob har lovet at finde en pris til os på at få dem lavet i et vedligeholdes frit materiale. Materialehuset skal have repareret vinduer og døre, og taget skal udskiftes, plader på mat. Hus skiftes i år, hvis ikke udbedringen af fliser bliver for dyrt. Vi gennemgik en del af de ting der kommer de næste par år, Gerda vil lave en plan med fremtidige vedligeholdes og udgifterne dertil. Så der er noget konkret til næste generalforsamling.
   
 10. Debatdag (G.P.) Der er blevet lavet en plan for hvilke emner der skal med, der blev foreslået at man inventerer en fra kommunen med, så han/hun kan fortælle lidt om hvad de ønsker i fremtid, for området  miljø m.m. Vi vil også høre flid ad om de vil deltage, input skal sendes til Gerda, og vi skal alle snakke med medlemmerne om at komme og være med til at snakke fremtidsplan for vores  havn.
   
 11. Nyt fra ansvarsområderne. Lys på Broer der er stadig problemer med lyset på broerne og relæet slår fra. Bestyrelsen blev enige om at tage kontakt til Kim for at få et overslag over hvad det vil koste at trække nye ledninger, rundet på hver bro som bedre kan klare strømforbruget, da ledninger ikke er kraftige nok, så man måske tager en bro af gangen alt efter hvor dyrt det er.
   
 12. Eventuelt.  
  Allan
  højtryksrenserne dur ikke, kan ikke laves mere, er også meget gammel, så bestyrelsen  besluttede at tiden var inde til at købe en ny. Der er kommet en ny som kan tage vand fra fjorden og er beregnet til havne brug, den vil vi købe og hurtigst muligt, så den kan være klar til weekenden. 
  Kåre der mangler lys i mastehuset, Allan vil få det lavet. Der er kommet nyt brændstof på marked shell gtl fuel som er et erstatningsprodukt for diesel. måske skal vi undersøge om det er noget vi skal tage ind i stedet for diesel.Birgitte dymoen kan ikke lave bånd der er brede nok til vores fri skilte, man kan ikke læse  dem ude fra pælene, så jeg undersøger pris hos Bergmann skilte, så vi har noget til foråret.

Næste møde 07-11-2017 kl. 18.00

Virksund 10-10-2017

Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke

Formand                                             Næstformand                                     Kasserer

Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen

                                                                                                                        Sekretær