Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn:

Mogens Hansen (MH) – formand 
Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand
Leif Folke (LF) – kasserer
Niels Ove Jespersen (NO)
Birgitte Hansen (BH)
Peter H Worsøe (PW) – sekretær

Suppleanter:

Per Ellitsgaard (PE) afbud
Allan Hanbjerg (AH)


Referat:

Bestyrelsesmøde den 11. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Mødet afholdes for generalforsamlingen. Martin Lindegård var indbudt til mødet kl. 10.45, med henblik på en forberedelse af generalforsamlingen.
.

1    Godkendelse af dagsorden
 
Godkendt

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2017.

Godkendt

3.     Meddelelser fra formanden.

•    Skive Kommune har aflyst det aftalte møde den 6. marts. Skive Kommune forventes at fremsende forslag til nyt mødetidspunkt.

•    Vedr. Legeplads. Der modtaget tilsagn om sponsorstøtte fra Sparekassen Kronjylland     kr. 5.000 – hvilket er noget mindre end forventet, samt Yderligere støtte fra Virksund     Sejlklub kr. 5.000

•    Forslag til velkomstfolder behandles på et efterfølgende møde.

4    Havnens økonomi.

    Havnens økonomi er forsat god. Kassebeholdningen udgør for indeværende ca. kr.1.200.000 

5    Ansættelse af forpagter.
    
    Notat er udsendt til bestyrelsens medlemmer den 2. marts
    Formanden foreslår at indgåelsen af en kontrakt først sker efter generalforsamlingen.
    Som foreslået

6    Generalforsamlingen
    - fordeling af opgaver

    Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået
    KJ og PW registrerer stemmeberettigede og uddeler stemmesedler

7    Evt.
    Der er fejl ved de nye øre i det offentlige toilet NO  tager en drøftelse med leverandøren.

PW

 

Mogens Hansen                Kåre Johannesen            Leif Folke
Formand                             Næstformand                     Kasserer

Niels Ove Jespersen                    Birgitte Hansen            Peter Worsøe

                                                     Sekretær