Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar. 2014 kl. 1800.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen,                   Leif Folke, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2013 og 18. januar 2014. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan.
       4.     Maste kran udvalg.
       5.     Sikker havn udvalg.
       6.     Kiosken/klubhus.
       7.     Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       8.     Tilrettelæggelse af generalforsamling 2014, 
     Herunder regnskab for Virksund Lystbådehavn 2013,
     Indkomne forslag, bestyrelsesforslag.
       9.     havnens økonomi pr. dags dato.
     10.     Andre emner/forslag.
     11.     Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Stormen Bodil kom forbi, det ser ud til at muren klarede det godt, der kom ikke vand ind til klubhuset.
    Antennen, på klubhuset blev lidt skæv, det bliver rettet, fiskerhuset fik lidt småskrammer, så der er lidt, 
at gå i gang med, her.
    Forbruget af vand og el, har været let stigende, i forhold til sidste år, Ca. 80 m3. vand det er meget vand,
    så det undre vi os, lidt over.
    Vi er igen i år tilmeldt, Sejlerens marina guide.
    Møde med de øvrige foreninger, gik rimeligt alt taget i betragtning.
    Miljøministeriet har krævet, at vi laver en ny affaldsplan, så det må vi i gang med.
     
Ad.3    Forsøget på muren, ser ud til at fungere fint, så vi afventer, og ser hvordan det udvikler sig, henover 
sommeren.
    
Ad.4    Endeligt tilbud, på mastekran er kommet, og det ser godt ud, så en enig bestyrelse har godkendt det, og
    Sendt det til godkendelse på generalforsamlingen.
    Ole og Kåre, kører op til kranteknik, fredag og aftaler det sidste, så alt er klart.

Ad.5    Leif, har undersøgt priser på refleksbånd, til pæle ved stiger, og fundet, at det første tilbud var det bedste.
Der er udarbejdet et forslag til en oversigtsplan, for havnen, og den ser godt ud, er der nogen der har forslag til planen er de velkomne, Ole og Leif kontakter en skiltemager, for tilbud på fremstilling af skilte med oversigtsplanen.

Ad.6    Der har, desværre, ikke været nogen respons, på vores annonce efter et forpagterpar, til kiosken, så vi har valgt, at kører annoncer en gang til, med håb om et mere positivt resultat, Martin vil forsøge at sprede annoncen på facebook, hvis der er nogen der kender en, der kunne være interesseret må men gerne give lyd.

Ad.7    Havnens ansøgning om tilladelse til en nytilbygningen til mastehuset har af Skive kommune være sendt i nabohøring, svar på indsigelser er sendt til kommunen, tak til Erling og Kristian for et godt arbejde, projektet er godkendt af bestyrelsen, og sendes til godkendelse på general forsamlingen.

 

 

 

Ad.8    Tilrettelæggelse af Generalforsamling 2014.
    Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået, og der var enighed om, at foreslå, at flytte medlems
    og bestyrelses forslag, op før budget og regnskab, da disse kan have indvirkning på disse punkter.
    Forslag til vedtægtsændringer, vedr. ansvarsforsikring og indvarsling blev godkendt.

    Bestyrelsen har modtaget et forslag til generalforsamlingen., forslaget blev grundig drøftet og der blev lavet en udtalelse til generalforsamling.
    Bestyrelsen har et forslag til udvidelse af værksted/mastehus, motivering på generalforsamlingen
    
    Forslag til nye bestyrelsesmedlem og suppleant blev drøftet, og godkendt af bestyrelsen, motivering på generalforsamlingen. 

Ad.9    Havnens økonomi ser fin ud, og regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen, så det kan sendes til godkendelse på generalforsamlingen.
    Der har i forbindelse med opkrævning, af pladsleje og kontingent, været nødvendig at udsende 19 rykkere, det har efter følgende betydet, at vi må bede 2-3 stykker om at finde en anden havn, dette er kedeligt men reglerne skal følges, lidt glædeligt er der da også, der kommer 17 nye i havnen i næste sæson.

Ad.10    Båd isætning, kommer til at foregå på følgende dage:
    Lørdag D.12/4 2014, med vognmand
    Søndag D.13/4 2014 med havnekran
    Lørdag D.19/4 2014 med havnekran
    Mandag D.21/4 2014 med havnekran
    Lørdag D.26/4 2014 med havnekran
    Søndag D27/4 2014 Oprydning på havnen.

Ad.11 ingen emner.

    Næste møde bliver Den 8. marts Kl. 10:00.


Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

 

 Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.