Virksund Lystbådehavn
                   
Referat den 12. maj 2015 kl. 18.00

Fraværende: Mogens Hansen

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Beslutning:  Referatet godkendt

2.    Orientering:
a.    Formanden
Reparation af varmesystemet, maste huset, Vandet omkring Hjarbæk – Lovns, Gæstesejlere/gæster der benytter kran/mastekran, Infovindue på kontoret …….. 
Det indskærpes at master sal fjernes fra mastehuset senest 1, maj!
Det går godt med den nye ordning for betaling for gæstesejlere. 
Der har været hul på varmeledningerne til fjordvarmen. Disse er under reparation.
b.    Orientering om økonomien v. Mogens

Mogens har orienteret Martin om, at vi er ca. 100.000 over niveau fra sidste år. Men der bliver samtidig store udgifter til varmesystemet.
Der laves en løbende oversigt over udgifterne til vedligehold af klubhus og havn. 
c.    Øvrige medlemmer
Evaluering af:

  • Båd isætning/KJ        Isætning forløb planmæssigt
  • Maste påsætning/KJ     Der laves en konkret plan for påsætning til næste år.
  • Arbejdsdag/LF Arbejdsdagen forløb godt og mange ting blev lavet. Broer mm efterses i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde. Det gøres pmærksom på at det ikke er tillad at bruge højtryksrenser på broerne, da det ødelægger træet på broerne. Der indkøbes en motorfejere. (Kåre) Sandfanget ved kranen skal renses. 

4.    Standerhejsning/ML    Der var fin tilslutning til standerhejsningen og den efterfølgende fest.

5.    Sikker havn demonstration/NO    Der var 55 deltagere – tilfredsstillende. 

6.    Aftenfesten        Fin fest med god mad og stor deltagelse. 

3.    Gennemgang af handleplan ang. Byggeri af mastehus m.m./PW 
Peter gav en status på projektet. Byggeudvalget indkaldes snarest.

4.    Regning for mastekran – orientering.
Firmaet giver en kulance refusion på den ødelagte motor. Martin kontakter firmaet for afklaring. 

5.    Endelig godkendelse af arbejdsfordelingsplan – som herefter ryger på hjemmesiden
Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd.
Beslutning:  Godkendt. Planen lægges på hjemmesiden 

6.    Fordeling af tilsyn på broerne i sommerugerne – husk kalender
Beslutning: Der blev aftalt vagtplan. Martin laver skema herover
7.    Nyt til hjemmesiden 
Beslutning:  Arbejdsfordeling sættes på hjemmesiden 
8.    Sidste nyt/punkt
Intet
9.    Eventuelt
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde 11. august 2015
          
Kristian Brøns