Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 13. August. 2013 kl. 18:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen,                   Leif Folke, Heine Bonnevie.

Fraværende: Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. Maj 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdsplan.
       4.     Mastekran udvalg.
       5.    Sikkerhavn udvalg.
       6.    Havnens aktuelle økonomi.
       7.    Andre emner/forslag, Åben havn, marinabooking, toilet, kajak, maste og ungdomshus.
       8.    Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Kranerne er godkendt ved deres årlige eftersyn, der er to stropper der skal skiftes ved første lejlighed.

    Varmeanlægget er blevet efterset, og det køre som det skal.

    Der er blevet skiftet et toilet på de offentlige toiletter, tak for hjælpen med det.

    Tælleren på diesel standeren, er blevet skiftet, efter hærværk/forsøg på snyd, den nye er sikret imod nyt forsøg.

Kræmmermarkedet forløb fint, det var godt besøgt og vejret var fint, der kom ca. 5500,- Kr. ind på Stadepladser.

Man har forhørt sig, om Tivoliet i forbindelse med markedet, næste år kunne flyttes fra græsset til grus pladsen i stedet for, det kan vi ikke se noget problem i.

Kræmmerne har ønsket adgang til toilet og bad, dette kan vi desværre ikke efterkomme, da bad og toiletter i forvejen er hårdt belastet.

Der er kommet et ønske, om handicap parkering bag klubhuset, under kræmmermarkedet, dette er ok hvis det kan styres, så det er de rigtige der kommer ind på p-pladsen.

Der er blevet spurgt efter, om vi kunne hjælpe med en terminal til hævning af kontanter, under markedet, det må vi sige nej til.

Kultur båden har været her, og det forløb efter omstændighederne ok.
Borgerforeningen med flere, har lavet en skrivelse, angående forløbet op til kultur bådens besøg, og vil hører om vi kan tilslutte os den, det vil vi gerne.

Ansvarsforsikringer på både, det har været svært at få alle til at vise dem, kun ca. halvdelen af medlemmerne har fremvist gyldig forsikring, det er ikke godt nok.

Fælles Ansvarsforsikring, Codan er kommet med et tilbud, der lyder på 250,-Kr. per båd og det skal så være havnen der opkræver præmien ved medlemmerne, der arbejdes videre med ideen, da den er god, og det vil løse problemet, med manglende forsikringer på både.

Ad.3    Der er stadig, problemer med, at sikrings muren revner, og der savnes, holdbare forslag til løsning af problemet, Heine vil forhører sig, ved betonværket i Fårup, om de har et godt råd, og Ole vil tage fat i leverandøren, af betonen til muren.

Ad.4    Mastekranen skal repareres, inden afrigning i efteråret, da den igen, er gået i stykker, man må gerne give besked når noget sådan sker, da det ellers, kan gå meget galt.
    HUSK DET! Og det gælder alle.
    Der arbejdes videre, med forslag til forbedring eller ny kran. 

Ad.5    Arbejdet med opsætning af diverse udstyr, er afsluttet efter forskrifterne, og Leif vil udfærdige en Ansøgning, til certificering, som sikker havn.

Ad.6    Regnskabet viser et pænt overskud, som ligger et godt stykke over, sidste år ved samme tid, så det ser rigtig pænt ud med økonomien.

Ad.7.    Marinabooking ser ikke rigtig ud til, at give noget for os, enkelte andre havne melder om godt udbytte, men det har vi ikke set noget til.

    Åben Havn den 31. August, kører der udad, flere hjælpere kan altid bruges, så bare meld jer under fanerne.
    
    Toilet, kajak, maste og ungdomshus, der er blevet udarbejdet en skitse, som bliver sendt til Skive Kommune, sammen med en ansøgning om en principgodkendelse.

 Ad.8.    Båd optagning vil foregå på følgende dage:
    Lørdag den 12/10 Kl.9:00 Stativer Osv. Sættes på plads
    Søndag den 27/10 Kl. 9:00 Oprydning.

    Havnekranen.
    Søndag den 13/10 Kl. 8:00 under 4 Tons.
    Søndag den 20/10 Kl. 8:00 over 4 Tons.
    Lørdag den 26/10 Kl. 8:00 under 4Tons.

    Fransgård.
    Lørdag den 19/10 Kl. 7:00 Under 4.5 Tons.
    Fredag den 25/10 Kl. 12:00 over 4.5 Tons.

Der er kommet en forespørgsel, fra Kiosken, om der kan opsættes, en Dankort automat i forbindelse med Diesel tanken, så Kiosken kunne blive fri for at håndtere, Dankort ekspeditioner i forbindelse med diesel salg, dette kan vi ikke umiddelbart efterkomme, da det er en forholdsvis stor investering, og diesel salget er for lille, til at det kan hænge sammen.
Kiosken har endvidere ønsket at ændre åbningstidspunktet fra Kl. 10:00 til Kl. 14:00 på hverdage i 
Eftersommeren, dette kan vi godt gå med til, da der ikke rigtig er nogen kunder, om formiddagen på hverdage.

Heine mente at der løb mange hunde rundt uden snor på, og det kan han nok have ret i, dette kan ikke accepteres da hunde skal føres i snor, hundeejere bedes derudover, samle deres hunds efterladenskaber op, og aflevere dem på rette sted.

Næste møde bliver Tirsdag D. 17.  September Kl. 18:00.
    

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.