Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 14. juni 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.  

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2010. 
2.    Siden sidst.
3.    Båd stativer.
4.    Handle og vedligeholds-plan for Virksund Lystbådehavn.
Strømskærme.
Mole fyr og indvielse.
Varmesystem til klubhuset, der skal tages endelig beslutning.
5.    Økonomi.
6.    Andre emner / forslag, Skt. Hans aften 23/6 – Kræmmermarked 22-25/7 – Åben havn 22/8.
7.    Eventuelt.

            
Ad. 1    Referat godkendt. 

Ad. 2     Ole: Vinteren var meget hård ved havnens pæle, det har bla. givet små problemer ved bro 4, vi regner med at få kabalen til at gå op. Da det har været svært at ramme de samme huller som før, årsagen er at de både som har ligget i vandet, har isen og fortøjningerne fået pælene til at vælte, enkelte er også knækket.

    Ole: der er måske mulighed for at sælge det gamle udsugnings anlæg fra kantinekøkkenet, Beslutning: det kan sælges så godt som muligt incl. Moms.

Ole: Har modtaget en forespørgsel fra Nibe Sejlklub, om evt. oprettelse af et netværk som informerer om hvad der foregår i fjordens havne sommeren igennem.
    Ole vil melde tilbage om vores interesse for sagen.

    Ole: En sejler fra Skive har spurgt om han kunne få sin båd på land med kranen og sat på
    stativ for klargøring, men da sådan en båd, måske kan komme til at stå på pladsen i længere tid, var vi enige om at takke nej, da optagning af fremmede både kun gælder kort tid og som nød rep.

Ole: Da der stadig er problemer med at få klubhuset låst rigtig af om aftenen, er der indhentet tilbud på et nyt låsesystem gennem alarmfirmaet.
    Bestyrelsen vedtog at det skal laves og samtidig skal der monteres en dørpumpe på døren i gavlen.

 Ad.3    Levering af de nye både stativer er påbegyndt.
         
Ad. 4    Strømskærme vil blive rep. Snarest.

    Bro ved mole fyr på bro 4 vil blive udført torsd. Og fred. I uge 24

    Ved Skt. Hans bålet vil der være båltale ved Lone Træholt.

    Efter Skt. Hans bålet er der afsløring af de nye mole fyr og indvielsestale ved Jacob Jensen.

Det blev besluttet at indkalde Johnny Madsen fra Frederiks VVS til møde mandag den 21/6 for endeligt afslutning af tilbud på et nyt jordvarme anlæg til klubhuset for udførelse aug/sep.

Ad.5    Havnen har en fornuftig økonomi.

Ad.6    Til kræmmermarkedet bliver der udlejet stadepladser fra smeden og til klubhuset.

Ungdomsafdelingen står for afkrævning af penge for parkering, 2 dage ved indkørselen til Virksund området og på havnens område.

    Til åben havn opstilles et info. telt 
 Gerda GRILL.
    Thomas laver et aktivitetsskema.
    Ideer til dagen modtages gerne.        

Ad.7    Thomas: Evt. indkøb af elektronisk info. tavle 55” – styret af en mindre fingertouch skærm 21,5” montering på væg ved eksisterende info. tavle.
    Leif Folke arbejder på sagen.
Pengene som er skænket af TORM kunne supplere indkøbet og resten fra Havnen, det blev besluttet at sætte i gang.

Thomas: Måske skulle vi, på længere sigt og på et passende grundareal, arbejde med at opføre haller til køb eller leje for vinterplads til bådene?

    Næste møde: Tirsdag den 31. august kl. 18.00

    Ref: Erik B. Jacobsen.