Bestyrelsesmøde lørdag den 14/3-09 i klubhuset i Virksund
Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Erik Nielsen, Martin Nielsen, Christian Brøns Nielsen og Aage Tordal-Mortensen

Dagsorden:
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. Februar  
      2009
2.    Siden sidst orientering
3.    Tilrettelæggelse af generalforsamlingen.
4.    Evt.
5.    Frokost

Ad. 1.    Referatet godkendt


Ad. 2.    Ole har lavet en liste til brug ved isættelse af bådene til havnens kran og vognmanden
    Ole: Der skal tages jordprøver af al overskydende jord.
    Ole: Der er bestilt et nyt åg til kranen
    Uffe: Havnen er blevet besigtiget af Codan, og der er blevet lavet en besigtigelsesrapport.
Ad. 3.    Bestyrelsen drøftede tilrettelæggelsen af generalforsamlingen.

Ref. Aage Tordal