Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 14. marts. 2015 kl. 9:30.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
         Peter Worsøe, Niels Ove Jespersen.

Fraværende: Per Ellitsgaard.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. januar 2015. 
2.    Siden sidst orientering.
       3.    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       4.     Generalforsamling 2015.
       5.     Havnens økonomi.
       6.     Eventuelt.
       
Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Sikkerhavn, så skulle de sidste detaljer, være på plads, ansøgning indsendes snarest.

    Tag på klubhus, er repareret.

    Indsigelse vedr. udskylninger fra gaslageret i Ll. Torup, udgifter hertil er betalt.

    Der er rejst erstatningskrav, mod havnen, dette er en gammel sag fra 2012, hvor en kvinde     skulle være
    faldet, på beddingsområdet. Sagen er sendt videre til Codan, som tager sig af sagen.

    Forsikringer, de er alle opdateret, og den fælles ansvarsforsikring kører, selv om at Codan     ikke er helt færdig med, at ud arbejde policen.
     
    Bådstativer, Ole og Kåre har nummereret og kontrolleret alle og lavet en liste over dem.

    Algebehandling, alle broer, fliser og taget på klubhuset er behandlet, det anbefales at             broerne
    rengøres med en stiv kost og vand, når behandlingen har virket et stykke tid.

    Foreningsmøde, der har været møde, imellem foreningerne i Virksund, Borgerforeningen         bragte igen
    spørgsmålet om kræmmermarkedet op, uden at dette ændrede noget.
Fritidsfiskerne ytrede ønsker om en bro i gammelhavn således, at det ville være nemmere for dem at læsse garn og fiskeredskaber af og på, dette kan ikke umiddelbart lade sig gøre, da borgerforeningen tidligere, 
har modsat en sådan, og det ville kræve en ny ansøgning, til kystdirektoratet.

Ad.3    Der har været et møde, med Skive kommune, uden at det har bragt os videre, dog endte det med
at, teknisk udvalg vil behandle sagen når den sidste dokumentation er klar, Peter har de sidste tegninger klar, om en uges tid, herefter aftales et nyt møde evt. med udvalgsformanden, bestyrelsen sammensætter et
brev, til udvalget.
    
Ad.4    Dagsordnen for generalforsamlingen blev gennemgået, og bestyrelsen blev enige om,            at foreslå, 
    Martin Lindgaard som dirigent.
    Til posten som ny formand vil bestyrelsen foreslå Niels Ove Jespersen.
    De øvrige medlemmer der er på valg modtager alle genvalg.

    De indkomne medlemsforslag kunne alle støttes af bestyrelsen.

Ad.5    Økonomien ser per dags dato, fin ud, med hensyn til de ledige bådpladser går det fremad, der er nu kun 5 ledige pladser.

Ad.6    Deadline for klubbladet er den 29. Marts.
    
    Leif Folke, arrangere arbejdsdagen.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.