Referat af:  
 
Bestyrelsesmøde den 14 marts 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. 
 
Deltagere: 
 
Niels Ove Jespersen (N.O)– formand  Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand Leif Folke (LF) – kasserer Birgitte Hansen (BH)-sekretær Gerda Pedersen (GP) 
 
Suppleanter: Jacob Esko Nissen (JEN) Kristian Brøns Nielsen (KB) 
 
Fraværende:  Allan Handberg (AH) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Meddelelser fra formanden. 
 
Takkede for valget, han glæder sig til at tage fat på opgaven, og til at arbejde sammen med den nye bestyrelse. Han ønsker at vi alle deltager i arbejdet i havnen, så vi kan få havnen til at køre på bedste vis.  Han informerede om at Gammel formand Mogens Hansen, vil mødes og overdrage div. Bestyrelses ting.  
 
3. Konstituering af den nye bestyrelse 
 
Formand: Niels Ove Jespersen  
 
Næstformand: Kåre Johannesen 
 
Kasserer: Leif Folke  
 
Sekretær: Birgitte Hald Hansen  
 
Bestyrelsesmedlem: Gerda Pedersen  
 
Bestyrelsesmedlem: Allan Handberg  
 
Suppleant: Jacob Esko Nissen 
 
Suppleant: Kristian Brøns Nielsen  
 
4.  Forpagter kontrakt  
 
Der er kommet en ansøger mere til forpagtning af klubhuset. Bestyrelsen har haft møde med denne ansøger og hun blev forelagt havnens ønsker og har gennemlæst kontrakten og er indforstået med kontraktens ordlyd. Ansøgeren vil gerne have betænkningstid i 2 dage, hvorefter hun retter henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik de to ansøgeres kvalifikationer med henblik på at få den rette ansøger ansat til den 1/4 2017. 
 
Efterfølgende er der blev skrevet kontrakt med Merete Halberg som starter som vores nye bestyr 1-4-2017. Hun har bedt om at få lavet lidt ændringer i køkkenet, for at få bedre arbejdsvilkår, og der er sat en tømrer på opgaven, samt der er aftalt der skal dæmpning på lyset i cafeen, og der er blevet lavet et udvalg på 3 personer (Gerda Pedersen, Allan Handberg og Birgitte Hald Hansen) som sammen med Merete skal finde løsninger på hvordan cafeen bliver bedre indrettet, og hyggeligere.  
 
5. Fordeling af arbejdsopgaver.  
 
Arbejdsfordelingsplanen blev gennemgået, og der blev sat ansvarlig på til div. Arbejdsopgaver, og der blev skrevet lidt flere opgaver på. Den nye seddel vil blive lagt ind på hjemmesiden, så alle kan se hvem de skal kontakte ang. De forskellige ting.  
 
 6. Byggetilladelse til legeplads.  
 
Det var med glæde at Birgitte kunne meddele at Nordea Fonden have bevilget 10.000 kr. til legepladsen, budgettet blev gennemgået, og der blev besluttet at Niels Ove vil give en fuldmagt til Samm-Sall legepladsen så de kan søge byggetilladelse til legepladsen. Vi håber at kunne gå i gang med projektet så hurtig som muligt. Der er stadig fonde som vi mangler at høre fra, samt der vil prøves at skaffe lokale midler til det sidste.  
 
7. Evt.  
 
Vedtægtsændringer: Kristian Brøns vil gennemgå havnen vedtægter, og finde ud af nye forslag til ændringerne.  
 
Havkajaklubben: Niels Ove vil tage kontakt til dem for at få et møde med dem. 
 
Internetforbindelse i klublokalet: Blev testet at flere af bestyrelsesmedlemmer og alle kunne komme på nettet på en gang ;-)  
 
Kontor: Der blev snakket om kontoret hvilke muligheder der er for at få mere plads derinde, så både havnen og sejlklubben kan være der. Der blev aftalt at i første omgang, vil vi få ryddet op derinde, og fjerne de ting der ikke bliver brugt så tit, måske inddrage det gamle sejlerkøkken til opbevaringsplads med skab til alle de ting der skal være bag lås.  
 
Bestyrelsesmøder 2017: Datoer for bestyrelsesmøder 2017 blev gennemgået og man kom frem til følgende datoer: 25 april, 30 maj, 15 august, 19 september, 10 oktober, 7 november,                5 december. Alle i klubhuset kl. 18.00  
 
 
Næste møde 25 april kl. 18.00  
 
  
Virksund 14-3-2017  
 
Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke  Formand                                             Næstformand                                     Kasserer  
 
Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen                                                                                                                          Sekretær