Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15.april. 2014 kl. 18:00.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
                Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og ekstraordinær                      generalforsamling den 17. marts og 29. marts 2014. 
2.    Konstituering og opgavefordeling.
3.    Fotografering.
       4.     Siden sidst.
       5.    Handle og vedligeholdelsesplan.
       6.    Mastekran udvalg.
       7.    Sikkerhavn udvalg.
       8.    Kiosken/klubhus.
       9.    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
     10.    Havnens økonomi pr. dags dato.
     11.    Andre forslag og emner.
     12.    Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt.
      
Ad. 2    Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
    Formand (valgt på gen. fors.) Ole Boel Pedersen.
    Næstformand Leif Folke Pedersen.
    Kasserer Mogens Hansen.
    Sekretær Kåre Foss Johannesen.
    Bestyrelsesmedlem Kristian Brøns Nielsen.
    Bestyrelsesmedlem Peter Henrik Worsøe.
    Suppleant Per Ellitsgaard.
    Suppleant Niels Ove Jespersen.
    
Da det tidligere er blevet besluttet, at formanden ikke skal stå for alt selv, er nogle nøgleområder blevet fordelt imellem bestyrelsens medlemmer.
    Opgaveområder blev fordelt sådan at
    Mastehus med tilhørende område, Kåre Johannesen.
    Kran med tilhørende område, Peter Worsøe.
    Broer, bedding, havnefoged og sikkerhedsudstyret, Leif Folke.
    Formandsopgaver og øvrige, Ole Boel, Kristian Brøns og Mogens Hansen.
     
Ad.3    Kristian Brøns agerede som kanonfotograf, vi afventer resultatet.
    
Ad.4    Ole orienterede om, at havnen gav en opsats, til Kurt Kramers begravelse,
           Alice takker alle for venlig deltagelse.
     
    Havnens fælles ansvarsforsikring, er blevet meldt til ved Codan.

    Der er blevet indkøbt, 10 bord bænke sæt, til erstatning for de gamle.

Der er indkøbt, et slange oprul med slange til dieselstanderen, og standeren vil blive vendt, så man ikke står ude på kanten når men betjener den, det er igen blevet undersøgt, med dankort automat på standeren, dette kan stadig ikke betale sig.

Da aktiviteten på hjemmesiden, har været faldende på det sidste, har vi valgt at se på, om der er noget der skal laves om, Niels Ove og Mogens kigger på det.

Ad.5    Fiske husets tag skal repareres og siderne trænger til nyt træ.

Ad.6    Mastekranen er ved at blive monteret, der er dog lidt problemer med at få leveret hejseværket.

Ad.7    Gul refleksbånd, til pæle ved stiger, er bestilt, så vi er næsten i mål.

Ad.8    De nye forpagtere, Mehran og Tina, er kommet godt fra start.
    
    LAG- Skive. Har afholdt generalforsamling i klubhuset, og herfra, tak til forpagterparret for god betjening.

Ad.9     Der har været møde, med Tek. Forvaltning og Borger foreningen, det ser desværre ud til, at Boger foreningen står fast på, sine klage punkter, Tek. Forvaltning er overvejende positiv, men mener dog at vi skal prøve, endnu engang, at få uoverensstemmelserne ud af verden.
Vi vil prøve med et møde mere med borger foreningen, for at udrede uenigheder, Peter, Niels Ove og Ole Tager hånd om det.

Ad.10    Økonomien ser fortsat, fornuftig ud.

Ad.11    Festudvalget har valgt, at aflyse forårsfesten, set i lyset af for lidt deltagere til forårsfesten, for så senere, at arrangere en sommerfest.
 
Ad.12    Under eventuelt, udspændt der sig en snak, om medlems sammensætning, kajak klub og ungdomsafd.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.