Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 16. marts. 2015 kl. 18:00.

Deltagere: Martin Lindgaard, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Orientering.
a. formanden.
b. øvrige medlemmer.

2.    Konstituering af bestyrelse.

       3.    Arbejdsdag/Beddingsplads tilsyn.
   
       4.     Fordeling af arbejdsopgaver.

       5.     Kontakt til borgerforeningen ang. Markedet.

       6.     Havnefoged/  havnepenge ordning.

       7.     Kajak, ungdoms og mastehus.

       8.     Kontingent for sejlklub og kajakmedlemmer.

       9.     Hvad har vi glemt.

     10.     Eventuelt.

Ad. 1     a. Martin redegjorde, for hans ideer om hvordan han vil være formand.
     b. alle fortalte lidt om hvordan det har fungeret.
      
Ad. 2     Konstituering af bestyrelsen:

        Næstformand.    Leif Folke.
        Kasserer.    Mogens Hansen.
        Sekretær.    Kristian Brøns.
     
Ad.3     Arbejdsdagen skulle Leif Folke have styr på, han fik noteret enkelte nye opgaver, der skal ordnes.
     Kåre får indkøbt rustfri kuglehaner, til udskiftning af defekte bundhaner på broer.
    
Ad.4    Det blev hurtigt klart, at det nok er en større opgave, at få fordelt alle opgaverne, der kom nogle gode 
Indspark, der bliver udarbejdet en liste med opgaver og fordeling, punktet kommer op på næste møde igen.

Ad.5    Martin og Peter tager kontakt til borgerforeningen, for at se om det er muligt at få en fornuftig snak i gang.

Ad.6    Der bliver forsøgt, med en kuvertordning, for at minimere behovet for en havnefoged konstant, og fjerne noget af arbejdet fra havnekiosken.

Ad.7    Peter har nye tegninger til næste møde.

Ad.8    Det blev oplyst at sejl og kajakklub betaler for en bådplads, og yderligt kontingent herudover ikke er 
    Aktuelt som det er nu, men det skal tages op i forbindelse med nybygningen.

Ad.9    Godt spørgsmål.

Ad.10    Planen for bestyrelsesmøder blev revideret, næste møde er den 14. april, kl. 1800
 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Martin Lindgaard.         Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.