Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 18.00.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen, Leif Folke.
Fraværende: Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling den 8. marts 2014. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Kiosken/klubhus, samtale med 2 ansøgere, til forpagtning af kiosken, første samtale             kl.18.30.
4.     Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt.
      
Ad. 2    Der har været lidt undren, på hjemmesiden, over indkaldelse til ekstra Ordinær                      generalforsamling.
           Den nye mastekran er endeligt bestilt, og udbetalingen er betalt, arbejdet forventes at            starte førstkommende tirsdag.
     
          Der bliver holdt et møde, med deltagere fra Teknisk forvaltning, Borgerforeningen og               Havnen, fra havnen deltager, Leif, Mogens, Ole, Erling og Alice fra kajakklubben,                   mødet bliver afholdt i havnens lokaler, mandag den 24. marts kl. 17.00.

         Ole har meddelt Codan, resultatet af afstemningen på generalforsamlingen, ang.                    Fælles ansvarsforsikring.

Ad.3    Efter at have hørt de 2 ansøgere, har vi ansat et nyt forpagterpar, til kiosken.
         Vi håber, at alle vil tage godt imod dem. 
    
Ad.4    Eventuelt.
         Bestyrelsen foreslår Martin Lindgaard, som dirigent på den ekstraordinære                            generalforsamling.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.