Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. september. 2013 kl. 18:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen,                   Leif Folke, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. August 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan.
       4.     Mastekran udvalg.
       5.    Sikkerhavn udvalg.
       6.    Kiosken.
       7.    Kajak, Toilet/Bad, Maste og Ungdomshus.
       8.    Havnens aktuelle økonomi.
       9.    Andre emner/forslag, Åben havn, optagning af både, kræmmermarked/Borgerforeningen, 
             Førstehjælps kursus, efterårsfest, julefrokost m.v.
     10.    Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Der er igen problemer med alarmen i klubhuset, tilsyneladende er alarmen ramt af et lyn, montør er i gang med reparation. 
    Ole melder skaden til forsikringen.
Indtil alarmen er blevet repareret kan der opstå problemer med nogle af brikkerne, de kan ikke låse dørene op, de brikker der er problemer med skal omkodes, så henvend jer til Ole for at få brikkerne omkodet. 
    
    Kasseren, oplyste at udgifter, til rengøringsartikler virkede lidt store, det er taget til notat.
    Ellers er der tilfredshed med rengøringens kvalitet.
     
Ad.3    Højvandsmuren revner, der er søgt råd ved Hårup beton, og den oprindelige leverandør af betonen, det har ikke bragt, en løsning nærmere.
    Egon er kommet med et forslag, om at lime betonplader på toppen af muren, dette er dog temmelig dyrt, kan dog gøres billigere, ved at vi selv støber, et beton dække, på toppen af muren. Men da der stadig er, en del usikkerhed om, det er den rigtige løsning, vil Kristian Brøns prøve, at hører en rådgivende ingeniør, om der er en holdbar løsning.
    
Ad.4    Mastekranen, er ved at være udtjent, så frem for, at prøve på at forbedrer den, arbejdes der med muligheden for en ny mastekran, Kåre vil forsøge, at få nogle priser på, nogle forskellige modeller, så vi kan danne os et overblik, over hvor stor investeringen er.

Ad.5    Arbejdet med at få havnen certificeret, som sikker havn, er i gang, Leif fører an, i arbejdet med, at få det sidste, på plads.

Ad.6    Kurt og Bente har opsagt Forpagtningsaftalen, pr. 30/11 2013, de vil dog indtil da, sørge for at planlagte Arrangementer, kører efter planen.
    Det betyder, at vi inden næste sæson, skal have fundet ud af, hvordan vi vil bruge vores klubhus, I den forbindelse, vil vi gerne hører hvad medlemmerne syntes, Ole, Leif og Mogens, vil stille et par forslag op, på en slags stemmeseddel, som vil blive sat i klubbladet, vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt, tager stilling, så vi kan få den rigtige løsning.
 
Ad.7    Der kom mere positive meldinger, fra kommunen, da vi gik ind på, at arbejde med deres forslag, Thomas er i gang med, at lave diverse tegninger, til videre behandling af planerne.

Ad.8    Økonomien i havnen ser fornuftig ud, havnes kontoen ser bedre ud nu, end sidste år ved samme tid, Momsen er blevet afregnet, af kendte regninger mangler der kun nogle enkelte regninger at blive betalt. Så økonomien ser god og fornuftig ud.

Ad.9    Åben Havn, det gik over al forventning, Ca. 1000 gæster, så det må siges at være flot.

    Båd optagning, planlægningen og bemandingen skulle være på plads, men er der en eller to der vil hjælpe med, at kører både på plads, må de gerne melde sig ved Ole.

    Kræmmermarked/Borgerforeningen, Bestyrelsen har modtaget et brev, fra borgerforeningen, hvor man udtrykker en del utilfredshed, med samarbejdet med havnen, omkring kræmmermarkedet, dette kan vi ikke rigtigt forstå, da vi mener der er helt klare aftaler, for samarbejdet omkring kræmmermarkedet, derfor er der lavet en skrivelse, som svar på brevet, der er sendt til borgerforeningen.

    Førstehjælpskursus, Kajakklubben af holder et førstehjælpskursus i klubhuset, den 8. og 9. november, Havnens og Sejlklubbens medlemmer, er velkomne til at deltage.

Efterårsfest, Der er lagt an, til den helt store fest, den 5/10 2013 fra kl. 1500, nye medlemmer er inviteret med på havnens regning, alle opfordres til at melde sig til.

Julefrokost, vil i år løbe af stabelen, den 30/11 2013 kl. 1300, vel mødt.

Ad.10    Evt. ingen indlæg.

    Næste møde bliver den 30/10 2013 kl. 1900.

 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.