Referat fra ekstra bestyrelsesmøde lørdag den 18. januar. 2014 kl. 1600.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kåre Johannesen, Martin Nielsen, Leif Folke,
                Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen, og Erling Østergård Fmd. sejlklubben.

Fraværende: Mogens Hansen.

Dagsorden:
         
1.    Kommentar til indsigelser, vedr. nybyggeri på havnen.
       
Ad. 1    Ole redegjorde, for projektet, og de indsigelser der er indkommet, Ole fremlagde et udkast, til et svar på indsigelserne, hvor efter, der var en positiv diskussion, om hvad baggrunden for, de forskellige indsigelse var, og i hvor høj grad, at der skulle lægges vægt på det i svaret. Der blev enighed om at lade Kristian og Erling, udarbejde et udkast, ud fra det Ole havde lavet, og sende dette til Ole for videre behandling.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.