Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 18.Marts. 2013 kl.18:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre F. Johannesen, Martin Nielsen, Leif Folke, og Heine Bonnevie.

Fraværende: Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet, og generalforsamlingen den 9. Marts 2013. 
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2013/14
       4.     a. Mandskab og plan for isætning af bådene.
    b. Mastehus.
    c. Medhjælp/Havnefoged.
    d. Arbejdsdagen 28.  April, og Standerhejsning samt forårsfest 4. Maj.
       5.    Sikker Havn
       6.    Havnens aktuelle økonomi.
       7.    Andre emner/forslag, ansvarsforsikring.
       8.    Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt.
      
Ad. 2    Da mødet kommer kort tid efter, det forrige møde var der ikke så meget nyt, Ole kunne dog fortælle at Kiosken er ved at være klar, og at forsatsvinduerne til verandaen er på trapperne.
     
Ad.3    Handlingsplanen blev gennemgået, og godkendt, af presserende projekter er:
    Nedbankning af pæle, sættes i gang når isen er væk.
    Råddent bræt ved bro 2, skal skiftes.
    Vandledning på broer undersøges for utætheder, grundet stort vandforbrug.

    Jolletrappen og nybygning/toilet og bad, ved bro 5-6-7, blev udsat til 2014.
    Ole orienterede om foreløbigt projekt/tegning.
    
Ad.4    a. Ole har aftalt med Sjas, at han hjælper til den 14/4, ved kranen.
        Heine tager et nap med kranen den 20/4.
        Martin og Kåre finder ud af, om de ikke kan hjælpes ad, med båd kørsel.
        Der arbejdes fortsat med at finde flere hjælpere både til kranen og kørsel med både.
    
    b. Kåre fortsætter som mastehus ansvarlig, han vil også tjekke op på belysning og lign. 

    c. Ole har undersøgt muligheden for en flexjobber, men denne løsning er ikke praktisk anvendelig for os.
        Det er i stedet blevet besluttet, at forsøge at få, en virksomhedspraktikant med efterfølgende løntilskud og, fastansættelse.
    Ole vil udfærdige, en job beskrivelse og annonce, og få den slået op på jobcenteret.
    Ole, Leif og Kåre, vil tage sig af jobsamtaler og lignende.

d. Arbejdsdagen bliver den 28.  April, med efterfølgende guleærter til medhjælperne.
    Standerhejsning og Forårsfest løber af stabelen den 4. Maj, fest udvalget er i fuld gang med forberedelserne.

Ad.5    Der blev nedsat et udvalg, bestående af, Erik, Leif og Martin, som vil arbejde videre, med Sikker Havn Projektet.

Ad.6    Mogens: Havnens økonomi ser fornuftig ud. Kvartalsregnskab er på vej til revisor, og bank, sammen med referat fra generalforsamlingen.

Ad. 7    Det blev besluttet, at indhente tilbud fra div. Forsikringsselskaber, og arbejde hen imod, et forslag til vedtægtsændringer, ved næste generalforsamling.

Ad. 8    Leif kom med et forslag, om en liste med nye både på faste pladser i havnen, i klubbladet, forslaget blev godt modtaget, og vil blive forsøgt gennemført snarest.

    Næste møde er Den 28. Maj Kl. 18.00.
 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.