Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september. 2012 kl. 19:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen, Leif Folke og Heine Bonnevie.
 Afbud fra: Kristian Brøns Nielsen.                                

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. og 21. august 2012.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Højvandssikring. 
4.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2012/13.  
5.    Kiosken.
6.    Havnens økonomi pr dags dato.
7.    Andre emner/forslag?
8.    Eventuelt.

 
Ad. 1    Referater godkendt. 
      
Ad. 2    Ole: Havnens besøg af Kulturbåden fra Skive Kommune forløb efter planen, der havde dog op til dagen været nogle små uoverensstemmelser, men som blev tilpasset til alles tilfredshed.
    Arrangementet var også godt besøgt.   

    Ole: Der afholdes et møde søndag den 4. november kl. 11:00 i klubhuset som handler om
    åben havn 2013.
    For at få det hele klarlagt er det vigtigt at man møder op fra alle afdelinger i havnen med ideer til forskellige aktiviteter for åben havn.
    Havnen sponserer ca. 10.000,00 kr. til arrangementet.   

    Ole: Gerda spørger hvordan det går med emnet skulptur på pynten udenfor bro 4 og samtidig fortæller, at hun har kontakt til en som kan fremstille den for ca. 20.000,00 kr.
    Som vi husker det, så skulle Gerda selv være foregangskvinde for skulpturen og dens udførelse I tidsvarende materialer samt fremskaffelse af de nødvendige sponsorer.
    Havnen foreslår et udvalg hvor Lars Hansen og Erik Jacobsen deltager sammen med 
    Gerda som formand.  

    Ole: FLID afholder efterårsseminar den 7. november 2012 i Fredericia.
    Fra havnen deltager Ole og Erik.

Ad.3    Ole: Højvandssikringen er nu lovliggjort med dispensation fra miljøministeriet/Naturstyrelsen, så mangler der kun den skriftlig godkendelse fra Kystdirektorater.
    Havnen sætter nu fremstilling af lukkeskodder i gang, Lars fremskaffer de nødvendige materialer.

    Ole: Den første opførte mur slår revner, det er nødvendigt at det bliver rep. og tættet inden frosten sætter ind, så det går i gang omgående.  

Ad.4    Tak til tømrersjakket for veludført arbejde (til tiden) i forbindelse med rep. og fastgørelse af Strømskærme ved bro 7

    Tak til de medlemmer som har udført grillpladsen og har været sponser til borde, bænke og parasoller ved bro 5/6 – det ser rigtig godt ud.

Ad.5    Ole: Efter kontrakten er underskrevet, har Bente og Kurt nu overtaget driften af havnens kiosk.

    Lørdag den 8. sept. Kl. 12:00 afholdt havnen en velkomstreception for det nye par.
Bente og Kurt kunne herefter tilbyde et fiskebuffet med alt godt fra hav og fjord, mere end 100 benyttede sig af det lækre og for dagen billige tilbud.

    Husk tilmelding til efterårsfesten den 6.oktober, senest den 30. september 2012.

Ad.6    Havnens økonomi er god, Forslag til buget 2013 fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Ad.7    Bådoptagning: Efter planen der er ophængt på opslagstavlen i klubhuset..
    Det bliver beskrevet i klubbladet om fremgangsmåden og om regler omkring stativer og
    vogne i brugbar stand.

    Der har været ønsker fra andre havnes medlemmer, om optagning af deres både i Virksund.
    Det er tidligere besluttet vi ikke vil være afhængige af både fra fremmede havne.

    Heine kan på grund af arbejde ikke krane i tiden mellem isætning og optagning.

Ad.8    Næste møde: Onsdag den 31. oktober kl. 1900.

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.