Referat af: 
 
Bestyrelsesmøde den 19 september 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.
 
Deltagere:
 
Niels Ove Jespersen (N.O) – formand 
Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand
Leif Folke (LF) – kasserer
Birgitte Hansen (BH)-sekretær
Gerda Pedersen (GP)
Allan Handberg (AH)
 
Suppleanter:
Jacob Esko Nissen (JEN)
Kristian Brøns Nielsen (KB)
 
 
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden blev godkendt. 
   
 2. Godkendelse af referat fra mødet 15 august 2017
  Referatet blev godkendt af alle og underskrevet.
   
 3. Meddelelser fra formanden (N.O)
  Mandeturen er gået godt, og vejret har være med os. Der er efterårs seminar hos Flid 23 november, der blev aftalt at Niels Ove, Kåre Allan og måske Leif deltager. 
  Hjemmeside mødet med Hans gik rigtig godt, han var meget åben for de ønsker og mangler som bestyrelsen fremlagde, der er allerede rettet og gjort mere brugervenlig, dog er hjemmesiden stadig ikke mobil venlig, man kan ikke åbne div. faneblade vi håber at det også bliver muligt, Møde i sejlklubben der var en del snak om ønsker fra sejlklubben til hjemmesiden som jo selvfølgelig blev taget med til mødet med Hans. Der blev snakket om at lægge bestyrelserne sammen, så der kun er en klub og ikke 2 bestyrelser. Vi I bestyrelsen snakkede lidt frem og tilbage om det, kan godt se muligheder i det, men også nogle problemer. Der vil blive spurgt lidt ind til det til mødet med Flid. Vi er ved at gøre klar til bådoptagning ol.
        
 4. Havnens økonomi (L.F)
  Økonomien ser fint ud, der er brugt flere penge pt. end samme tid sidste år. Det skyldtes bl.a. investeringerne til cafeen, stensætning ved legepladsen og bro 3-4. Vi har i øjeblikket ingen store ledige pladser, kun nogle små jolle pladser, så det er jo rigtig flot.
   
 5. Havne cafe (N.O.)
  Merete har nogle helbredsproblemer og derfor er cafeen ikke åben så meget som den skal være efter årstiden, hun har dog lovet at holde åben de dage i oktober hvor der er båd optagning. 
  Per har lovet at tage sig af rengøringen resten af året. 
   
 6. Bådoptagning (K.J)
  Der er lavet en plan for bådoptagning, og maste aftagning, planerne ligge i klubhuset, og hvor man kan skrive sig på. Der mangler lige melding fra de sidste kran og traktorfører for at planen helt er klar. Det skal på hjemmesiden, at hvis man skal op med kranbil, eller på dage som ikke er planlagt, skal den kranansvarlige informeres, så det ikke giver problemer med pladsen. Der skal også skrives  at medlemmerne selv skal tage maling olieaffald ol. med hjem og selv skaffe sig af med det. 
  DET MÅ IKKE KOMME I CONTAINERNE PÅ HAVNEN.
   
 7. Kloak (G.P)
  Der arbejdes på at få en kloakmester ud og kigge på problemerne med rørene, og han skal også lige kigge på fedtudskillerne for at se om det er pga. sand fra det uafproppet rør som giver problemer eller det skal udskiftes.  
   
 8. Oprydningsdagen (B.H.)
  Er den 29-10 kl. ca. 13 efter bådoptagning, Kåre har lovet at stå for oprydning på kranpladsen mm. Allan vil sørger for der bliver gjort klar til vinter ved havne muren, samt få bordbænkesæt, skraldespande ol. bliver sat væk. 
   
 9. Fremtids plan for vedligeholdelse af havne og dens fremtid.
  De forskellige udvalg har gået deres område igennem, og der arbejdes i øjeblikket med at finde priser på opgaverne, og hvornår det bør laves, til næste møde skal der snakkes om økonomi og tidsplan for alle opgaverne. Der blev snakket om hvad vi som bestyrelse kan gøre for at få nye medlemmer og mere sammenhold i havnen. Til dette ønsker bestyrelsen at inviterer alle til en debat dag, hvor man kan komme med forslag og ideer. Der arbejdes på at lave det Søndag den 14-1-2018 kl. 13
     
 10. Nyt fra ansvarsområderne.
  Lys på Broer (K.J) der er stadig problemer med lyset på broerne og relæet slår fra. Det skyldes bl.a. der er medlemmer der bruger indendørs ledninger og stik som udendørs og når der så går vand i det, slår relæerne fra. Broformændene må gerne gå deres bro igennem, og tage en snak med de bådejer som bruger de forkerte ledninger og stik, og bede dem skifte ud til noget der er beregnet til udvendig brug.
  Broer (J.E.N.) Han og Kristian har sejlet rundt og målt afstanden mellem pælene på alle    bådpladserne, så der kan blive skrevet mål på de grønne mærker, så gæstesejler kan se    størrelsen på pladserne, vi håber at den dymo vi har er stor nok til at lave mærkater.
  Mobile pay (L.F)
  Det er kommet op at kører, nr. er 79031 og der er hængt sedler op med det ved postkassen og kranen, så alle kan bruge det. 
   
 11. Eventuelt
  Kåre der er gummibåde som ligge rundt omkring i havnen. Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at have deres gummibåde på deres båd/bådplads, hvis det ikke er muligt, må de ligge dem først for ved bro 6 mellem havnekajen og sejlklubbens gummibåde, da de pladser ikke bruges til andet, (små pladser). 
 
Næste møde 10 oktober kl. 18.00
 
Virksund 19-09 2017 
 
Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke 
Formand                                             Næstformand                                     Kasserer 
 
Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen 
                                                                                                                        Sekretær