Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 10. marts 2012 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie,       Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen og Leif Folke.

Dagsorden:
        

1.    Siden sidst orientering.
2.    Konstituering.
3.    Eventuelt.


Ad. 1    Ole: Det var en god generalforsamling som blev afviklet i en god tone.

    Man ønsker at få flyttet den store container til affald væk fra dens nuværende placering,
    begrundelsen er store lugtproblemer.

    Der ønskes en kollektiv kontrolgennemgang af bådenes gasinstallationer.

    Ifølge bekendtgørelse, søges der om godkendelse til kørsel med havnens uindregistrerede
    køretøjer på havneområdet, samt korrekt skilteafmærkning.

    Disse emner vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde.
  

Ad. 2    Den nye bestyrelses sammensætning blev således:

    Formand                        Ole Boel Pedersen.
    Næstformand                 Lars Hansen.
    Kasserer                        Mogens Hansen.
    Sekretær                       Erik Bruunshøj Jacobsen.
    Bestyrelsesmedlem        Martin Nielsen.
    Bestyrelsesmedlem        Kristian Brøns Nielsen.

    Suppleant            Heine Bonnevie.
    Suppleant            Leif Folke.

Ad. 3  Næste møde: Onsdag den 11. april kl. 19:00

   

Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen.

    Kristian Brøns Nielsen.        Lars Hansen.            Martin Nielsen.