Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 12. marts 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen og Mogens Hansen.

Dagsorden:
1.    Siden sidst orientering.

2.    Konstituering.
3.    Eventuelt.

Ad. 1    Ole: Det var en god generalforsamling som blev afviklet i en god tone.

El forslaget gik tilbage til bestyrelsen som vil arbejde videre med emnet, som så vil blive fremlagt på ny næste år.

Næste Klubbladet udkommer i trykt udgave, på næste bestyrelsesmøde besluttes om klubbladet vil overgå til elektronisk udgivelse.
Ad. 2    Den nye bestyrelses sammensætning blev således:

    Formand            Ole Boel Pedersen.
    Næstformand            Lars Hansen.
    Kasserer            Uffe Haagen-Olsen.
    Sekretær            Erik Bruunshøj Jacobsen.
    Bestyrelsesmedlem        Martin Nielsen.
    Bestyrelsesmedlem        Kristian Brøns Nielsen.

    Suppleant            Heine Bonnevie.
    Suppleant            Mogens Hansen.

Ad. 3  Næste møde: Onsdag den 30. marts kl. 18:00

                

    
Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Uffe Haagen-Olsen.

    Kristian Brøns Nielsen.        Lars Hansen.            Martin Nielsen.