Referat, bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl. 19.00 2008

Deltagere: 
Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen.
Suppleanterne Kristian Brøns og Svend Erik Andersen.

Dagsorden:

1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra Generalforsamlingen & bestyrelsesmøderne den 8. marts 2008 
2.    Siden sidst og opfølgning på aktiviteter 
3.    Økonomi 
4.    Andre emner og forslag
5.    Eventuelt.

Ad 1.  Ole evaluerede generalforsamlingen og gennemgik nogle af de projekter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, hele havneprojektet vil blive behandlet på møde i landsbyudvalget, Skive kommune her i april måned.
Kranen: SKS har forlænget sit tilbud 3 mdr. Svend Erik orienterede om et kranprojekt med mobilkran.
Hvad gør vi, hvis havnen ikke får tilskud? Bestyrelsen besluttede at undersøge finansieringsmulighederne, og beslutningsgrundlaget er udsat til næste bestyrelsesmøde.
Der er lavet nye vedtægter som er udsendt med klubbladet til alle medlemmer.
Rygeforbuddet: Ingen ændring. Bestyrelsen diskuterede flere muligheder og går i ”Tænkeboks”..

Ad 2. Der var fuldt hus ved Annis reception. 
Ole har været til generalforsamling i FLID. Her var der fokus på forurening i lystbådehavne. FLIDs formand opfordrede havnenes bestyrelser til og undersøge om der bliver brugt gammel (ulovlig) bundmaling. 
Oddesundbroen skal repareres og der vil komme nye reducerede åbningstider.
Ang. trådløs Internet, havde havnen besøg fra Easy spot i påsken. Men Easy spot kom med et meget dårligt tilbud. Udsætter beslutningen da TDC ikke ser sig i stand til at installere bredbånd.
Gerhard Fonnesbech har foræret havnen algefjerner til alle broer. Mange tak for det.
Bådene bliver sat i vandet den 12. april kl. 7.00 og den 18- og 19. april kl. 7.00. Der er opsat liste i klubhuset, som afleveres til vognmanden mandag den 7. april.
Der er standerhejsning lørdag den 3. maj kl. 15.00 Bestyrelsen sørger for musik. 
Ligeledes er der forårsfest den 3. maj. 
Ole opfordrer alle til og deltage i sommerens havnefogedordning. Ole sætter en liste op i klubhuset, med navnene på hvem der er havnefoged i de forskellige uger.

Ad 3.    Uffe orienterede lidt om økonomien, han skal snarest have regnskabet helt overdraget fra Gerda.

Ad 4.    Anni har et stort ønske om og få en varmluftsovn til køkkenet og har indhentet et tilbud på en ny til en pris af 15 000 kr. , hvilket skulle være meget billigt. Bestyrelsen besluttede og bevilge pengene.
Klubbladet skal have en ny redaktør. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til og søge.
Ole fremviste nye Optaget/ Fri skilte. Bestyrelsen besluttede og køber 50 stk.
Stormflodsmuren: Thomas havde rettet i de hidtidige tegninger, som det blev foreslået på generalforsamlingen, endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde.


Næste møde mandag den 5. maj kl. 19.00

 

Ref: Aage