24. januar 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i klubhuset i Virksund mandag den 24. januar 2011 

Deltager: Leif Folke, Jørgen Christensen, Jane Høj og Rene R Fjellerup

Afbud fra: Anne-Marie Østergaard og Claus Skodborg

Dagsorden

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2011.
 2. Gensidig information, alle. (Post, osv.)
 3. Aktivitetsplan:
  3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter.
  3.2 Planlægning af kommende aktiviteter.
 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
 5. Andre emner og forslag.
 6. Eventuelt.‚Äč

Referat

Ad 1    Referatet godkendt fra mødet den 15. januar 2011

Ad 2    I.A.B. siden sidste møde den 15. januar 2011

Ad 3.1 I.A.B. siden sidste møde den 15. januar 2011

Ad 3.2 

 1. Lars Rasmussen Randers Bådudstyr afholder et arrangement i Randers, søndag den 6. februar kl. 14:00, hvor det er muligt af få 15 % rabat på alle butikkens varer.
 2. Virksund Kajakklub afholder stiftende generalforsamling i Virksund klubhus, mandag den 31. januar kl. 19:00, JH og LF deltager.
 3. Samarbejdsudvalgsmøde i Virksund Borgerforenings Fælleshus, onsdag den 9. februar kl. 19:00, LF deltager.
 4. Generalforsamling i Limfjordskredsen i Skive, tirsdag den 15. februar kl. 18:00, LF deltager.
 5. Generalforsamling i Dansk Sejlunion i Odense, fredag den 25. marts kl. 19:00 og lørdag den 26. marts kl. 10:00, LF m.fl. deltager.

Ad. 4     

 1. Vedrørende betaling af husleje fra Virksund sejlklub til Virksund havn, har Jane kontakt til Skive kommune vedrørende mulighed for tilskud til denne.
 2. Da ungdomsafdelingen har hårdt brug for en ekstra følgebåd og nogle flere Tera joller, bliver der i øjeblikket arbejdet med at skaffe nogle sponsormidler. Der er ikke på nuværende tidspunkt økonomi til at købe både, uden midler udefra.

Ad. 5 Indlæg til klubbladet, deadline fredag den 11. februar:

 1. VHF- Kursus i Virksund klubhus, lørdag den 5. marts kl. 09:00. Søndag den 6. marts kl. 09:00
 2. Opmåling af sejl i Virksund klubhus: Lørdag den 9. april kl. 10:00

Næste klubblad deadline, søndag den 25. marts

Næste bestyrelsesmøde, mandag den 21. marts kl. 18:00

Leif Folke                                                                     

Formand 

René R Fjellerup                                          

Sekretær