19. januar 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 19. JANUAR 2013

Mødet blev afholdt uden dagsorden umiddelbart efter generalforsamlingen. I mødet deltog Erling Østergaard (EØ - nyvalgt formand), Jørgen Christiansen (JC - bestyrelsesmedlem valgt 2012), AnneMarie Østergaard (AØ - kasserer valgt 20l2), Rene Fjellerup (RF - nyvalgt bestyrelsesmedlem), Svend Primdal (SP - nyvalgt suppleant). Der var afbud fra Jane Høj (JH - bestyrelsesmedlem valgt 2012).

 1. Konstituering
  Bestyrelsen konstituerede sig således:
  -Formand: EØ
  -Næstformand: JC
  -Kasserer: AØ
  -Sekretær: SP

   
 2. Næste bestvrelsesmøde
  Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til onsdag d. 6. februar kl. 17 i mødelokalet hos JC på adressen Vennershåbsvej 4 i Viborg.
  EØ udsender oplæg til dagsorden pr. mail i løbet af uge 4 og endelig dagsorden cirka en uge før mødet.
   
 3. Evt. som opfølgning på drøftelserne på generalforsamlingen blev det aftalt, at følgende punkter skal behandles på kommende bestyrelsesmøder:
  -Differentieret medlemskontingent (ungdom, pensionister etc)
  -Obligatorisk medlemskab af sejlklubben eller et "aktivitetsgebyr" for faste  gaster ved onsdagskapsejladserne.
  -Fornyelse af alle foldere vedr. sejlklubben og ungdomsafdelingen.
  ‚Äč-Medlemsnumre i sejlklubben - bl.a. for at lette identificeringen ved indbetaling  via netbank.

/Eø