Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen og Heine Bonnevie.                                 


Dagsorden:
        
1.    BEAS Bøvlingbjerg kommer med en demo af håndterminal og administrations program.     
2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2011.
3.    Siden sidst.
4.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn.
5.    Kran-optagning af bådene.
6.    Kiosk/forpagter opsigelse.
7.    Havnens økonomiske.
8.    Andre emner/forslag.
9.    Eventuelt.

Ad. 1    Demonstration af BEAS håndterminal ved Karl Kristian Mikkelsen.
    Der blev vist og demonstreret mange forskellige funktioner som havnen kunne bruge den til.
Salg af diesel kan ofte være et problem når der skal betales med kort, kiosken har ikke altid så mange kontanter, med terminalen sker overførelsen direkte til havnens konto og samtidig med udskrivning af kvittering. Det samme ved salg af kranløft, gæstebåde og evt. autocampere. Men det største problem er dog dieselsalget, det er efterhånden blevet rimeligt stort og der skal mange penge til når en stor motorbåd lægger til tanken, det er derfor kiosken til tider må melde pas.
    Bestyrelse vil snarest få tilsendt et tilbud på terminalen og hvad det koster i brug.
    Senere herom på næste møde.
    
Ad. 2    Referater godkendt.

Ad. 3    Mogens Hansen er nu godkendt som kasserer for Virksund Lystbådehavn.
    Godkendelsen er foretaget af havnens revisor og bankforbindelse.

    Godkendelse af kassekredit.

    Bestyrelsen har modtaget et udkast af nyt rammeaftale fra Skive Kommune til gennemgang. Bestyrelsen godkender aftalen som snarest underskrives.

    Ole har klaget til hovedleverandøren af beton til kranfundamentet, der forekommer udbredte revnedannelser som med tiden og i frost perioder vil svække og nedbryde fundamentet.
    Begrundelsen kan være, at det i støbe perioden har været for varmt og at nedkølingen ikke har været grundig nok.
    Der er blevet anbefalet en metode til tætning af revnedannelserne, det vil blive udført inden kommende vinter. 

    Ole har lovet Kajakklubben at de må bruge materielgården i perioden fra 1. oktober til 1. november, da de skal rømme masteskuret og gøre plads til bådenes materiel.
       
Ad.4    Rep. af strømskærme skal udføres hurtigst mulig.
    Forslaget om skilte ved alle broer, igangsættes af Erik.

Ad.5    Optagning af bådene er tilrettelagt og kan ses på de ophængte tilmeldingsskemaer i klubhuset eller
    på hjemmesiden.

    Der er bestilt ekstra understøtnings udstyr til bådstativerne.

    Der er lavet regler for i hvilken stand de privates båd vogn skal være.
    Vognen og understøtningen skal være så solid, at båden kan transporteres og henstilles på forsvarlig måde.
    At hjul, lejer, dæk, styretøjet og trækstang er i forsvarlig stand.
    Er det ikke i orden, vil vognen ikke kunne bruges til transport af båden på pladsen. 

Ad.6    Lørdag den 13. august havde bestyrelsen en drøftelse med Anni ang. klager over forholdene i kiosken, toiletterne og klubhuset, forhold som Anni har ansvaret for jfr. hendes forpagtningskontrakt med havnen, Anni udtrykte at hun ikke var sikker på at hun kunne leve med klagerne over forholdene i kiosken, og meddelte at hun nok ville opsige kontrakten, vi bad hende om at tænke sig godt om inden hun greb til forhastede beslutninger. 
    Den 16. august 2011 modtog bestyrelsen imidlertid en skriftlig opsigelse fra Anni, begrundet i skriftlige klager fra havnens medlemmer over tonen i kiosken.
Annis opsigelse har givet en del tumult i havnen, bla. har sejlklubben haft indkaldt til møde med havnen hvor der blev redegjort om emnets forløb.
Der har været mange kommentarer, for og imod, men fakta er, at opsigelsen kom efter skriftlig klage til bestyrelsen ang. forholdene i kiosken, toiletterne og klubhuset..
Bestyrelsen har pligt til at fremlægge klager for Anni, som er forpagter af kiosken, derefter opsigelsen, som bestyrelsen har taget til efterretning.

    Bestyrelsen skal nu efterfølgende i gang med at søge efter ny bestyrer/par til kiosken.
    Der vil blive søgt i Viborg, Skive og Fjends område.

    Bestyrelsen gennemgik og godkendte forslag til kontrakt for kommende forpagter.

Ad.7    Mogens er ved at være på plads som havnens nye kasserer, havnen har en god økonomi.
    Der er afregnet moms.

Ad.8    Invitation til møde med sejlklubben omkring åben havn næste år.
     Forslag til dato evt. 5. eller 12. august, omkring slutningen på børnenes skoleferie.
    Vi håber at der vil blive foretaget en mere aggressiv reklame for dagen end der var i år.
    
Ad.9    Efterårsfesten er den 8. oktober, husk tilmelding.

    Næste møde: Onsdag den 2. november kl. 1900

    Julebestyrelsesmøde: onsdag den 14. december kl. 1800 mødestedet?

      

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.