Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. august 2012 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Mogens Hansen, Martin Nielsen, Lars Hansen, Leif Folke og Heine Bonnevie.

Dagsorden:

1.    Ekstra indkaldelse til bestyrelsesmøde angående havnens kiosk.

Susanne  og Karsten har opsagt deres kontrakt med Virksund Lystbådehavn,
begrundelsen herfor er Susannes sygdom.

Ole: har fået henvendelse fra et par som gerne ville prøve at få mere gang i
havnens kiosk igen, parret deltog i en del af mødet og bestyrelsen besluttede
at ansætte det nye værtspar som også ville tiltræde så snart formalie omkring
Susanne og karsten  er på plads.

Kontrakten underskrives snarest. 

    Næste møde: Tirsdag den 18. september kl. 1900

    Ref.: Erik B. Jacobsen. 

    Nb.  Kontrakten er nu underskrevet.