Referat af:

Bestyrelsesmøde den 21 marts kl.18.00 i klubhuset

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Allan Handberg (AH)

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Kirsten Pugholm (KP)

Suppleanter:

Jacob Esko Nissen (JEN)

Fraværende:

Erik Nymann (EN)

Gæst: Uffe Larsen

 1.           Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

 1.         Godkendelse af referat fra mødet 10-3-2018

  Referatet blev godkendt af dem der var der og underskrevet.

 1.       Konstituering af ny bestyrelse   

 Næstformand: Kristian Brøns kasserer: Gerda Pedersen sekretær Birgitte Hald Hansen

 1.      Meddelelser fra formanden (N.O)

Havnecafeen er ved at gøre klar til åbningen, de åbner første gang 28-3 kl.14.00 de har lavet en fin brochure som ligger i klubben og bliver delt ud i sommerhusene. Der er blevet søgt penge til nyt tag på materielhuset ved Skive kommune. Der er blevet taget kontakt til Thomas, Eriks arkitekter ang. skitse tegninger til et nyt hus som kan rumme havkajakkerne, materiel ungdomssejlas m.m. for at få en ide om hvad der er mulighed for. Der er et møde hos Flid i morgen som N.O og Allan tager til, så de kan høre nærmere om den nye persondata lov som træder i kraft til maj.

Bestyrelsen gav NO tilladelse til indkøb af ny bærbar pc og printer til havnekontoret, printer bør være en laserprinter.

 1. Havnens økonomi (G.P)

Gerda er ved at få overdraget de forskellige ting fra Leif. Hun vil tage kontakt til revisor.

Der mangler stadig at få styr på overdragelse i banken.

 1. Arbejdsplan fordeling (N.O)

N.O gennemgik den gamle plan og vi fik sat navne på de forskellige ansvarsområder, den vil

blive lagt på hjemmesiden.     

 1. Fliseprojekt ved kran (KB)  

Vi havde besøg af Uffe Larsen som har et firma som arbejder med havnemoler m.m.

Uffe har lavet to forslag på hvad vi kan gøre for at få kanten til at holde. Den ene løsning kræver at muren kan holde, bestyrelsen blev enige om at vi satser på den billigst løsning, men bestiller den store maskine, så hvis denne løsning ikke kan lade sig gøre, er man klar til at grave op til den anden løsning.

   

 1. Oprydningsdagen (BH)

Der bliver lavet en plan over hvad der skal gøres og hvor mange der skal bruges til at lave opgaverne. Planen bliver sendt ud til bestyrelsen så de kan skrive på hvad de står for og om der er flere opgaver, derefter bliver det lagt på hjemmesiden.

 1. Båd isætning (AH)

     Der har været holdt et møde med de 10 der er til at hjælpe med at få båden i vandet, og der er lavet en arbejdsfordelingsplan. Der er lavet en dato mere hvis vejret ikke arter sig, og det bliver den 22-4 sammen med oprydningsdagen.   

 1. Standerhejsning (JEK) og (KP)

     Kirsten og Poul er klar til at spille til sangene igen i år. Kirsten vil tage kontakt til cafeen om drikkevare, og om de laver noget mad til fest om aften. Niels Ove vil står for talen.

 1. Mødeplan for de næste mdr. (NO)

    Der blev lavet en mødeplan til og med august.

 1. Eventuelt

Jacob vil høre hvornår der skal tændes for vandet, da han gerne vil have en VVS ud og kigge på stophanen i brønden ved fiskehuset.

Næste møde: tirsdag den 24 april kl. 18.00.

Ved afbud bedes det meldes til Niels Ove.

Virksund 21-3-2018

Niels Ove Jespersen                           Kristian Brøns                             Gerda Pedersen  

Formand                                             Næstformand                               Kasserer

 

Allan Handberg                              Kirsten Pugholm                               Birgitte Hald Hansen

                                                                                                                      Sekretær