Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. maj. 2014 kl. 18:00.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
                Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende: Peter Worsøe.

Dagsorden:
          
        1.     Maste kran udvalg, Direktøren for SKS kraner Eno Andersen deltager under punkt 1. 
        2.     Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. maj 2014. 
        3.     Fotografering endnu engang, med håb om et bedre resultat???????? 
        4.     Siden sidst orientering. 
        5.     LAG invitation (vedhæftet) 
        6.     Sikker Havn udvalg. 
        7.     Ansvars områder, herunder Havnefoged instruks og opkrævning. 
        8.     kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus. 
        9.     Havnens økonomi pr. dags dato. 
      10.     Andre Emner/forslag. 
      11.     Eventuelt. 

Ad. 1    Ole orienterede om status på kranen, den fungere dog er der enkelte ting der skal rettes.
    Eno Andersen, Direktør for SKS Kraner, fortalte om SKS’s overtagelse af Kranteknik, og hvilken betydning det har for os, i forhold til mastekran projektet, vi vil ikke komme til, at mærke nogen forskel, hverken økonomisk eller praktisk.
    Om selve mastekranen, fortalte Eno om de tiltag der ville blive lavet, for at løse de enkelte problemer, der havde været, og at disse nok ville være på plads i løbet af kort tid, der udover mente han, at kranen var en rigtig god løsning, på vores behov.
    Tak til Eno, for at han ville møde op, og forklare lidt om sammenhængen i det hele.
      
Ad. 2    Referat godkendt.
     
Ad.3    Da fotografen havde glemt udstyret, udsættes dette til senere. 
    
Ad.4    Standerhejsning var der mødt 65 frem til, og der var 30 til spisning om aftenen.

    Fiskehuset har fået lavet taget og de 2 ringeste sider, tak til alle hjælpere og Arne for en god indsats.
De 2 sidste sider, vil vi også gerne have lavet, så huset bliver ens hele vejen rundt, Niels Ove vender det med Arne.

Erik Jacobsen, har vendt Dieselstanderen, og monteret slangerulle, så den bedre kan nå, der mangler lige det sidste, men den fungere. Tak for det Erik.

Den nye fælles ansvarsforsikring er gældende, vi har modtaget bekræftelse fra Codan.

Ad.5    Peter og Ole deltager fra havnen.

Ad.6    Projekt Sikker havn, er næsten færdig, ansøgning indsendes snarest.

Ad.7    Da Peter har fra sagt sig ansvaret for kran området, overtages dette af Kåre, da han i forvejen har bedding, mastehus og materielgård, samt er med i kranprojektet.
    
    Havnefogedens opgave er, at opkræve betaling ved gæstebåde og udlevere dagens mærke, den vagthavende havnefoged, instrueres grundigt, så der ikke er nogen tvivl og så alle gør det ens.

    Koden på døren til Sejlerafsnittet, skiftes en gang om ugen, så må vi se om dette fungere tilfredsstillende.

    Flis laget på legepladsen, vil blive udskiftet med faldsand, når det sidste af flisen er væk.

Ad.8    Peter og Ole har haft, endnu et møde, med Borgerforeningen, der er stadig ikke opnået enighed og forståelse for projektet, men det var dog et møde med lidt mere positiv stemning, der arbejdes videre med projektet. 

Ad.9    Økonomien ser fornuftig ud, en del nye medlemmer hjælper den rigtige vej.

    Det blev besluttet, at bådstativer der købes, inden 31/12 2015, for hele beløbet retur ved afrejse fra havnen,
    Stativer der købes efter denne dato, vil kun få 90%, af prisen retur ved afrejse.
    Der tages tilbud hjem på 10 stk. nye stativer.

Ad.10    Der har været en forespørgsel, på om vi kunne få stillet en vaskemaskine og tørretumbler op, som hjælp til kiosken og til brug for havnen, dette lyder som en god ide, Kristian og Kåre finder noget der kan fungere.

    Det blev besluttet at en vask og tørring skal koste 50,- Kr. og at kiosken står for salg vaskemiddel.

    Ole søger for at aftale med kiosken.

Ad.11    Næste møde bliver D. 12. August Kl.1800.
 
Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.