Referat fra bestyrelsesmødet den 22.maj 2018.

 

Mødedeltagere:

Niels Ove Jespersen (NO)

Kristian Brøns (KB)

Gerda Pedersen (GP)

Allan Handberg (AH)

Kirsten Pugholm (KP)

Suppleant Erik Nymann (EN)

Jens Kofoed fra sejlklubben (JK)

 

Fraværende:

Birgitte Hansen (BH)

Suppleant Jacob Eskorte Nissen (JEN)

Meddelelse fra formanden

  1. NO udarbejder forretningsorden til bestyrelsesmedlemmerne med hensyn til nøgle og databehandling.
  2. Password skal udarbejdes til alle brugere af hjemmesiden mht persondataloven.
  3. NO undersøger Skive kommune om krav om beredskabsplan.

 

Hjemmeside

Det er besluttet, at sejlklubben opretter en hjemmeside med henblik på at samle det hele        

under et på et senere tidspunkt.
Til dette er der nedsat et kommunikationsudvalg bestående af Carsten Overgaard, JK, EN og

KP.

Aktuelle opgaver

NO og EN rydder op i materielhuset. Kummerne er plantet til og klubhuset er malet. Tak kære

Hjælpere 👍.

Gammel mastekran

EN og Kristian nedtager den gamle mastekran snarest muligt. Den MÅ ikke bruges!!!!

Havnefoged

Der er udarbejdet en plan for hvem der tager sig af denne opgave. Plan kan ses på opslags-

tavlen.

Havnens økonomi

GP kunne med glæde berette, at der er kr 63.000,- mere i overskud ifht sidste år på denne tid.

Udvidelse af mastehus

Vi afventer tegninger fra Jørgen Frandsen for at komme videre.

Spunsvæg

KB kunne meddele, at denne del venter til efteråret.

Opsamling af projekter

Der undersøges mulighed for et  shelter foran bro 4.

GP arbejder videre med interesse for en Ladies Night

KP arbejder frem mod vinterbadning sammen med borgerforeningen og grundejerforeningen.

Eventuelt

JK havde et ønske om mere samarbejde på tværs. Han glædede sig over det kæmpe arbejde mange lægger for dagen. Vigtigt at man påskønner de mennesker med et skulderklap.

Næste møde er den 18, juni 2018 kl 18.00

Referent.

Kirsten Pugholm