Referat af:

 

Bestyrelsesmøde den 24 april kl.18.00 i klubhuset

 

Deltagere:

 

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Kirsten Pugholm (KP)

Suppleanter:

Jacob Esko Nissen (JEN)

Erik Nymann (EN)

Fraværende:

Allan Handberg (AH)

 

 1.           Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

 

 1.         Godkendelse af referat fra mødet 21-03-2018

  Referatet blev godkendt af dem der var der og underskrevet.

 

 1.       Meddelelse fra formanden (NO)

Der har været en artikel i avisen om oprydningsdagen, som han havde med så vi kunne læse den.  Traktoren er blevet indregistreret. Kranen skal have ny stålwire inden næste år, da den er ved at være slidt. Vil undersøge prisen på nye trækvogne til havnen. Der er kommet opfordringer fra medlemmer om at vognmænd skal betale for isætning af både, da det slider på havnekajen.

Bestyrelsen gennemgik for og imod og fandt en løsning med at vognmændene skal lave aftale med

den kranansvarlige inden de komme, så de ikke kommer når der er gang i vores egen havnekran. Hvis de ikke gør det, og der ikke er plads, må kranansvarlig bede dem køre igen. Jacob og Allan skal lave en plan for brug af vores havnekaj til vognmændene. Gammel mastekran er i stykker og bestyrelsen blev enige om at den ikke må bruges, idet den ikke er forsvarlig at benytte og vil snarest blive nedtaget.

 1. Havnens økonomi (G.P)

Økonomien ser fin ud, der er pt. lidt mere på kontoen end samme tid sidste år. Der er blevet sendt rykker ud til en bådejer. Mobile pay giver lidt udfordringer, da dem der sætter penge ind glemmer at skrive hvad det er for, der opfordres til at man skrive diesel, kran havnepenge ol.

 1. Havnefode (N.O)

N.O vil sætte noget på hjemmesiden, om der er nogle medlemmer der vil være havnefoged i

løbet af sæsonen.       

 1. Fliseprojekt ved kran (KB)  

Der blev gravet lidt ned for at kigge til ankerne, men da der ligger en masse ledninger ol. opgav

man. Bestyrelsen gennemgik forskellige muligheder, og skal have undersøgt nogle ideer om de

kan lade sig gøre, inden der bliver besluttet hvad der skal ske.   

 1. Oprydningsdagen (BH)

Gik godt der var ca. 60 medlemmer der mødte op for at hjælp til, så der blev lavet mange ting.

dog er der nogle opgaver der ikke blev færdig eller begyndt på. Der bliver skrevet på

hjemmesiden hvad der mangler, så håber vi der er nogle medlemmer der har lyst til at lave dem.

 1. Prioriteringsliste (NO)

Prioriteringslisten som blev lavet sidste år, blev kigget på og der er blevet udskiftet lister og det træ ved materielhuset som trængte, No har sendt ansøgning til Skive kommune om nyt tag til huset, har dog ikke hørt noget endnu. KB har gang i fliseprojektet ved kranen. BH vil sættet i gang at få lavet kystsikring langs bro 2 og kanten ved klubhuset.

    

 1. Standerhejsning lørdag den 5 maj (KP)

KP har styr på denne dag, som startet kl. 15 Rikke har lavet en menu som man kan købe om

aften husk tilmelding senest 2 dage før. NO vil sørge for talen og sikkerhavn.

 

 1. Debatdagen (GP) og (KB)

Vinterbade projektet vil KP være tovholder på, hun vil sætte noget på hjemmesiden, så hun kan få flere med på projektet, hun vil kontakte andre der har gang i vinterbadning samt finde priser mm.

Solen spilles ned der søges nogle der har lyst til dette.

    Lady night vil GP være tovholder på.

    YouTube der søges nogle der vil lave nogle klip til dette, og der opfordres til at ligge noget på Facebook siden der hedder venner af Virksund havn og sejlklub. Så der kan ses lidt om hvad der sker rundt omkring og hvad havnen har at tilbyde.

 1. Eventuelt

JEN kunne fortælle at festudvalget har haft møde ang. Havnefesten som bliver den 18 august. Der vil løbende komme noget på hjemmesiden om denne dag, men sæt allerede kryds i kalenderne.   

JEN synes der skal skiftes en del træ ved bro 3 og 4 da de er dårlige, bestyrelsen blev enge om at det bare skulle gøres.

JEN lamper på broer der ligger nye lampeskærme til alle broer som kan udskiftes, dette vil han få gjort sammen med bro ansvarlige.

EN har sammen med Arne kigget på klubstanderen og de er enige om at den skal skiftes da den ikke er ok mere, det vil koste ca. 4300 -4500 for træ, så kommer beslag hvis de ikke kan

genbruges. Bestyrelsen godkendte dette, EN vil være tovholder på dette.

BH der var ønsker fra dem der gjorde baderummene rene at de gerne vil have sat glasplader ol. op ved vaskene da det ikke er nemt at rengøre de ru vægge. Bestyrelsen godkendte dette.

BH ønskede at få sat 5 ekstra cement plader op ved legepladsen for at undgå der kommer grus ind i sandet på legepladsen. Bestyrelsen synes det er for dyrt og vil sætte træ på JEN vil tage sig af det

BH Havde et forslag om at flytte vaskemaskine og tørretumbler ind på badeværelset i gangen ved cafeen for at få dem væk fra sejlerkøkkenet, da de larmer og afgiver en masse varme. Ønske fra flere medlemmer og gæstesejler, og i stedet sætte et kølefryseskab op i hullet. Bestyrelsen synes ikke om ideen, da det kræver fjernelse af pissoir og at der så kun er 3 toiletter og ikke herre dame.

BH havde lavet lidt rettelser til havne brochurerne som er lavet til gæster og nye medlemmer.

Bestyrelsen ønsker den ændret yderligere KP og BH skal kigge på det i fællesskab.

Næste møde: tirsdag den 22 maj kl. 18.00.

 

Ved afbud bedes det meldes til Niels Ove.

Virksund 24-04-2018

 

Niels Ove Jespersen                           Kristian Brøns                             Gerda Pedersen  

Formand                                             Næstformand                               Kasserer

 

Allan Handberg                              Kirsten Pugholm                               Birgitte Hald Hansen

                                                                                                                      Sekretær