Referat af: 

Bestyrelsesmøde den 25 april 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand 
Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand
Leif Folke (LF) – kasserer
Birgitte Hansen (BH)-sekretær
Gerda Pedersen (GP)
Allan Handberg (AH)

Suppleanter:
Jacob Esko Nissen (JEN)
Kristian Brøns Nielsen (KB)

 

1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt. 

2.    Godkendelse af referat fra mødet 14-3-2017 
3.    
Referatet blev godkendt af alle og underskrevet.

4.    Meddelelser fra formanden (N.O)

Niels- Ove synes sæsonen er startet fint, der har som altid været lidt små problemer efter en vinter, med vand der ikke virker på nogle af broerne, lys på broer der ikke virker.
Men samarbejdet med bådisætning er gået rigtig godt, og medlemmerne har været rigtig gode til 
at hjælpe til og hjælpe hinanden. 

Opstarten med ny forpagter er gået rigtig godt, der er blevet lavet en del ændringer i køkkenet, og Merete synes de har fået en rigtig god start.

Forsikringen er blevet gået igennem af en uvildig mægler, som opdagede at der var flere fejl i vores forsikringer, bl.a. var ejendomsforsikringen opsat ved Codan pr. 1-11-2016 og den nye ved Top-sikring var først sat til at starte 1-11-17, han fandt også nogle dobbelt forsikringer hvor vi var dækket hos både Flid og hos Codan, det er nu rettet, og det endte med en besparelse på ca. 7000 kr. Forsikringssummen på båddækning ved kranløft er sat op så alle både er dækket. Den uvildig mægler skal selvfølgelig have et honorar, men bestyrelsen mener det er givet godt ud. 

Den nye hjemmeside forventes at være klar i løbet af en 14 dages tid. 

Havkajakklubben er gået med til at få vandmåler på så de kan betale for deres vandforbrug, der undersøges hvordan det kan gøres. De vil komme og hjælpe til oprydningsdagen, og deltager i Vild med vand. 

Vores pladsmand Lindy, har kontaktet Niels Ove ang. alle hans opgaver som er blevet til flere og flere, og han ønsker at få lidt mere for det hvis vi ønsker han skal blive ved med det store arbejde. 
Bestyrelsen er blevet enige om at vi selvfølgelig ønsker han fortsætter med det flotte arbejde med at holde havnen i pæn stand. Der er blevet bevilget 2000 kr. ekstra om året til ham.
Niels Ove har lavet ny kontrakt med smeden ang. leje af smeden.

Alarmsystemet er gået igennem, og Niels Ove har fået en app som gør han kan låse og låse op hjemmefra, da der et par gange er sket at der ikke er blevet låst i klublokalet, Det blev diskuteret i bestyrelsen om man i højsæson skal lade klubhuset være åben fra morgen til aften, så gæstesejler og autocamper kan bruge klublokalerne.

Oprydning på kontor, Niels Ove har fået ryddet og fjernet nogle møbler så der er bedre plads. Der er købt skabe som kan låses, og som skal sættes op i det gamle sejlerkøkken, Det vil blive gjort til oprydnings dagen. 

Standerhejsning den 6 maj. Der mangler musiker, da Kirsten og Poul ikke kan, Gerda vil hører Vejvad og Peter ad om de vil komme og spille for os. Hun vil også sørge for sange dertil. 

5.    Havnens økonomi (LF)

Økonomien ser fint ud, der er fremgang på en del indtægter, der er dog brugt en del penge på renovering af cafeens køkken og andre udskiftninger. 

6.    Legepladsen (BH)

Der er kommet dispensation fra Kystdirektoratet, men det er blevet sendt til høring og som tager 4 uger før klagefristen er udløbet, så vi håber ikke der kommer noget. Samm-Sall vil tage kontakt til Skive kommune ang. Byggetilladelse, men vi kan nok ikke gøre noget før fristen er udløbet. 
Per Ellesgård har lovet at få en pris til os på nedgravning af betonpæle og pris på betonpladerne til kanter. Der mangler stadig svar fra et par fonde angående bidrag til legepladsen, og vi skulle gerne få lidt flere penge ind. 

7.    Mastehus (AH) 

Der er stadig 20 master tilbage i mastehuset, de skal ud senest på lørdag. Allan har givet havkajakklubben lov til at ligge 6 kajakker ind på lørdag.

8.    Nyt fra ansvarsområderne 

Broansvarlig (JEN): Der er stadig ingen vand på bro 4, Erik har lovet at lave det. Der er sat fugle op på bro 4 og bro 7 desværre er den ene “fugl”, fløjet, men der er købt nye. 

9.    Oprydningsdagen (BH)

Der er bestilt mad og drikke til alle, Merete har bestemt menu ud fra hvad der er til at styre når der ikke vides hvor mange der kommer. Der er købt maling ind, algefjerner, skabe til gl. sejlerkøkken og gulv til legeskib. Alle opgaverne er skrevet ned, og delt ud til bestyrelsen, så alle ved hvad der skal gøres. Per Ellesgård har lovet at tage skraber med til at fjerne mos i fliserne. Så håber vi bare på godt vejr og mange deltager. 

10.    Bådisætning (KJ)

Er gået rigtig godt, men vi måtte købe nye løftestroppe, da de ikke kunne godkendes der var sprunget nogle fiber i dem, samt antennen til kranen måtte også skiftes ud da den var helt rusten indeni og det gav problemer med at holde kontakten. Den nye traktor har fået meget ros af alle kører, de nyder at køre den og bliver ikke trætte som før. Den drejer meget bedre en den gamle så der måtte lige laves noget på bådvognen som ikke kunne holde til at dreje så skarpt, heldigvis 

kunne Leif Støttrup køre til Aars på sit arbejde og lave et nyt beslag så den kunne bruges igen. Der er lavet et ekstra beslag, så vi har til udskiftning. 

 


11.    Cafe udvalget (AH, GP, BH)

Køkkenet er blevet lavet om med de ændringer der var nødvendige, der er givet lov til at købe 2 nye skabsfryser, blå maling til nogle vægge i klublokalet.
Allan har undersøgt priser på hånd lufttørrer til de offentlige toiletter, der er blevet bestem vi lige ser tiden an da der er brugt mange penge pt. Jacob havde et prøveskilt med til gavlen med Maren og Trangmanden, det er blevet godkendt, og han vil lave det til havnen. Merete og Per vil gerne have lov til at sætte et skilt op på oliedepots vægen og det får de lov til. De andre ting er sat på ønskesedlen til næste år, da der er brugt en del penge i år. 

12.    Vedtægtsændringer (KB)

De vil blive gennemgået og forslag til ændringer vil blive forelagt efter sommerferien, der vil blive kigget på andre havnes vedtægter. Når der foreligger et forslag vil det blive forelagt sejlklubben og havkajakklubben så de kender til forslags ændringer inden næste generalforsamling. 


13.     Eventuelt

Kåre har i samarbejde med Kim Harritz fået lavet et tilbud på udskiftning af havnebelysning til Led-pærer, da der er overgang i flere af lamperne rundt på broerne, Kim er kommet med et fantastisk tilbud hvor vi kan få det hele skiftet for ca. 500 kr. da man kan søge energi tilskud når man spare på strøm, og Kim har lavet den energiberegning der skal til og søgt tilskud til os, samt tilbudt sammen med Kåre og skifte det ud. Det har bestyrelsen selvfølgelig takket ja til. 

Leif foreslår at der skal oprettes en mobil så man kan betale med mobile pay for gæsteleje kranløft m.m. Bestyrelsen har bedt ham undersøge mulighederne, da det vil gøre hans arbejde noget nemmer, samt det vil være nemmer for folk at betale. Der skal selvfølge stadig findes kuverter til dem der ikke har mobilepay. 


Birgitte har fået forespørgsel på at kunne være passiv medlem i havne hvis man har ønsker om det, for dem der kommer meget i havnen og ønsker at støtte os. Det blev bestyrelsen enige om at de kunne. De skal betale som de andre passive medlemmer vi har. 

Kåre gjorde opmærksom på at vi nok skal til at tænke på at have sat beløb af i budgettet til nye broer da de første broers stolper er ved at have det skidt. Bestyrelsen blev enige om, at det var en god ide, og vil se om vi ikke kan få en dykker ned og kigge på det, så vi ved hvor galt det står til. 

Der skal også sættes penge af til udgifter og vedligehold af kranen. Der er blevet aftalt at der skal kigges på et budget hvor man tager højde for div. udgifter til driften af havnen og kommende udskiftninger m.m.


Leif foreslog at man lavede koden om til internettet i klubben til et navn og kode som er til at huske, der blev foreslået lidt af hvert, bestyrelsen besluttede at Leif skulle lave det om til det der nu var muligt. 


Næste møde 30 maj kl. 18.00 

Virksund 25-04-2017