Virksund Lystbådehavn
                   
Referat den 28. april 2015 kl. 16.30

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
       Beslutning;
       Udsat til det ordinære møde

2.    Orientering:
       a.    Formanden
       b.    Orientering om økonomien v. Mogens
       c.    Øvrige medlemmer
       Beslutning: Udsættes til det ordinære møde.

3.    Godkendelse af arbejdsfordelingsplan
       Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd
       Beslutning: Martin vil på næste møde lægge op til endelig beslutning herom.
4.    Nybyggeri v. PW
      Beslutning: PW gennemgik status på planlægningen – herunder behovsafklaring for den         enkelte funktioner. Der afholdes møde med Sejlklubben og Kajakklubben for at klarlægge       behov, ønsker og drøftelse af projektets økonomiske forudsætninger. Der nedsættes en         projektgruppe med Peter, Kristian og Mogens. Peter er tovholder.

5.    Nyt til hjemmesiden
       Udsættes

6.    Sidste nyt/punkt
       Udsættes 

7.    Eventuelt


Martin Lindgaard