Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3.december. 2014 kl. 18:00.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.
Fraværende: Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2014. 
2.    Siden sidst.
       3.    Handle og vedligeholdelsesplan – Muren.
       4.     Sikkerhavn udvalg.
       5.     Ansvarsområder.
       6.     Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       7.     Havnens økonomi, og vedtagelse af budget for 2015.
       8.     Andre emner.
       9.     Eventuelt.
     
Ad. 1    Referater godkendt.
      
Ad. 2    Skilte med tekst om, at hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren, er sat op, så må vi se om det bliver respekteret.

    Indsigelse vedr. Gas lageret i Ll. Torup’s ønske om, yderligere udledninger til fjorden, er indsendt, tak til Claus, for hans arbejde med det. 

    Der har i år været følgende gæster i havnen:
    372 frihavns både.
    117 almindelige gæstesejlere.
    86 autocampere.
    Alt i alt et flot resultat.

    Flid messen i Fredericia, Peter, Niels Ove, og Ole, deltog fra havnen, og de kunne fortælle:
   Vi hørte om hvordan man kan få skrottet sin båd, interesserede kan læse på www.baadophug.dk ,

    at det internet vi tilbyder i havnen, er fuldt på højde, med det der kan forventes, af en havn som vores.

    Projektet, Vild med vand, som meget ligner vores Åben havn, er udskudt til 2016, sejlklubben er informeret om projektet, og vil gerne deltage når det bliver aktuelt.

    Niels Ove kunne oplyse, at det syd fynske øhav en sejlads destination i world class nu samarbejder med Flid, og kan ses på den nye portal www.havneguide.dk , guiden vil blive opdateret med oplysninger om events – provianteringssteder – spisesteder m.v. for alle lystbådehavne.
  
    Tursejleren ser ud til at have ”glemt” den sydlige del af Limfjorden, Peter Worsøe tager kontakt til dem.
    Ole kunne fortælle, at Codan var kommet med en stormflodsforsikring for havne, men den var nok lige til dyre side, da det mindste beløb man kunne forsikre var 500.000,- Kr. med en selvrisiko på 50.000,- Kr. og en præmie på 7.600,- Kr. 
    Ellers en ok messe, dog lige stor nok, med hensyn til overskueligheden.

    Der er kommet en forespørgelse, fra et medlem af havnen, om han kan leje klubhuset til et bryllup d. 20/6, dette er der sagt ja til, med den betingelse, at kiosken er med på det.
    Niels Ove vil forsøge at lave fællesturen i denne weekend.

    En sommerhusejer har spurgt om det er muligt, at parkere, og oplade en elbil på pladsen ved klubhuset, Det kan det ikke da vores el installationer ikke er til det. 
     
Ad.3    Det ser ud til, at den sidste behandling som muren har fået holder, så vi venter og ser til foråret.

Ad.4    Ansøgning er stadig under behandling, dog kniber det med at få et klart svar på, hvad det er der skal til, så vi vil prøve, at hører hvilke erfaringer de har i Hobro, Niels Ove tager kontakt.

Ad.5    Der er blevet lukket for vandet, for vinteren.

Ad.6    Der har været møde med Skive kommune, d. 1/12, og de holder på, at vi ikke må bygge på det område der er afmærket på tegningen, Peter har været ved at undersøge, hvad der egentlig står i lokalplanen, og det stemmer umiddelbart ikke med det vi hører fra kommunen, Peter arbejder videre med projektet i forhold til kommunen.

Ad.7    Økonomien ser fin ud, budgettet blev godkendt med enkelte rettelser.

Ad.8    Ingen emner.

Ad.9    Næste møde bliver den 27. januar, kl. 18.00 i klubhuset.
    Deadline for klubbladet er den 22. februar 2015

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                              Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.