Referat af:

Bestyrelsesmøde den 30. januar 2018, kl. 18.00, i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Leif Folke (LF) – kasserer

Gerda Pedersen (GP)

Allan Handberg (AH)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Fraværende:

Jacob Esko Nissen (JN)

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gæst:

Kenneth Stjerneby Mortensen (formand Virksund Sejlklub)

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Godkendelse af referat fra mødet 05-12-2017

Referatet blev godkendt af alle, efter tilføjelser.

 1. Meddelelser fra formanden (N.O.)

AH er ansvarlig på kranområdet. Kranen varetages af et udvalg. AH indkalder udvalget.

Tilmelding på nettet til bådoptagning var et forsøg / en ønskeliste. Vi fortsætter næste år med forbedringer.

Havnens oprydningsdag bliver den 22/4 2018.

KJ tager kontakt til en der hjælpe med at finde ud af, hvad der skal gøres for at reparere hullet i fliserne ved gammel havn.

 1. Havnens økonomi (L.F.)

Udkast til regnskab og budget blev gennemgået.

 1. Evaluering af debatdag (G.P.)

Fantastisk dag. Vi følger op på de mange gode forslag.

 1. Nyt fra ansvarsområderne

AH har fået lavet en skitsetegning til forbedring / udvidelse af mastehuset.

Vi diskuterede nedenstående prioriteringsliste:

Emne

Skønnet pris

Prioritet

Udføres

Beskrivelse

Kanter ved klubhus.

25.000

2

2018

Køres sten på som ved legeplads, ca. 8 læs af ca. 2800,-Kr. i alt. 22.400,-Kr. Plus pæle, og køreplader.

Kanter ved bro 4.

27.000

2

2019

Køres sten på som ved legeplads, ca. 9 læs af 2800,-Kr. i alt 25.200,-Kr. Plus pæle.

Kanter ved Gl. mastekran.

6.000

3

2020

Køres sten på som ved legeplads, ca. 2 læs af 2800,-Kr. i alt 5.600,-Kr. Plus pæle.

Kanter ved bro 6 og 7.

3.000

3

2020

Efter fyldes med sten, ca. 1 læs af 2800,-Kr.

Betonkant og fliser ved Gl. havn.

65.000

1

2018

Fliser tages op, og der graves en rende, hvor der

støbes beton bund, så nedsynkning af fliser stoppes.

Materielhus dør og vindue

2.000

2

2018

 

Materielhus tag

18.000

3

2020

 

Klubhus sålbænk

5.000

2

2018

 

Strøm på broerne

     

På budget fremover

Rådne brædder på broer

 

2

2018

 

Sejlerkøkken, emhætte, køleskab

10.000

     

Højtryksrenser

13.000

1

2017

 

Vogne ved broerne, trådvogne

10.000

     

 

 1. Materielhus (N.O. og A.H.)

N.O. tager kontakt til en arkitekt, for forslag til hvordan huset kan forbedres.

 1. Kajakklubbens container (N.O.)

Containeren står uhensigtsmæssig og en løsning blev diskuteret. Placering drøftes inden næste vinter sæson.

 1. Brændstof / stander (G.P.)  

Shell GTL Fuel bliver, indtil videre, kun leveret på Sjælland, med mindre vi aftager 10.000 liter. Vi venter derfor med at gøre mere.

 1. Vedtægtsændringer (K.B.)

Vedtægtsændringerne blev gennemgået.

 1. Endelig dagsorden for generalforsamlingen

Vedtaget

 1. Eventuelt

Ingenting

Næste møde 20-02-2018 kl. 18 i klubhuset  

Virksund 20-02-2018

Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke

Formand                                             Næstformand                                     Kasserer

Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen

                                                                                                                        Sekretær