Referat af: 

Bestyrelsesmøde den 30 maj 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand 
Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand
Leif Folke (LF) – kasserer
Birgitte Hansen (BH)-sekretær
Gerda Pedersen (GP)
Allan Handberg (AH)

Suppleanter:
Jacob Esko Nissen (JEN)

Fraværende:
Kristian Brøns Nielsen (KB)

Gæst: 
Kenneth Stjerneby Mortensen Formand for Virksund Sejlklub 

1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt. 

2.    Godkendelse af referat fra mødet 25-04-2017 

Referatet blev godkendt af alle og underskrevet.

3.    Meddelelser fra formanden (N.O)

Niels Ove har aftalt med sejlklubben, at de må have en repræsentant med til vores møder, samt at vi må have en med til deres bestyrelsesmøder, for at vi kan få en endnu bedre samarbejde. 
Ovnen i cafeen er gået i stykker, vi har lånt en anden ovn imens der findes ud af hvad der er galt med vores og hvad det vil koste at få den lavet. Bestyrelsen er enige om at det ikke må gå lige som med opvaskemaskinen, at man bruger en masse penge på at reparere noget gammelt, så må vi hellere købe en ny. N.O. vil vende tilbage til bestyrelsen når han får en melding om hvor galt det står til med ovnen. 
Der er stadig problemer med at der er nogle der gør fisk rene på de offentlige toiletter, bestyrelsen blev enige om at N.O. kontakter Skive kommune ang. et ude køkken ved den gamle toiletbygning på stranden. 
Den nye hjemmeside forventes at være klar 1-6-2017. 

Havkajakklubben der er blevet skrevet en ny kontakt og som blev godkendt af bestyrelsen. 

Kloak: Der er problemer med at vores wc ér stopper til, bestyrelsen blev enige om at N.O. skal prøve at kontakte Skive kommune og om det er dem eller havnen, der står for kloakken i havnen. 

Maling, rester og oprydning. Vi har problemer med at komme af med malerrester, da det koster penge. Bestyrelsen blev enige om at man vil bede medlemmer om selv at fjerne malingrester ol. efter sig når man klargøre båden. Private kan afleverer det uden at det koster penge. 

Alarm, vi har stadig problemer med at alarmen går, det er især når hoveddøren ikke er lukket ordentlig, og når det så blæser går døren op og alarmen går i gang. Det er også nogle gange der er vinduer som ikke er lukket. Bestyrelsen blev enige om at vi vil skrive en lille bøn på hjemmesiden om at medlemmerne hjælper med at få tjekket ekstra op på at alt er lukket ordentlig inden man sætter alarmen til. Allen vil kigge på hoveddøren og om det er muligt at sætte en ekstra dørlukker på hoveddøren. 

4.    Havnens økonomi (LF)

Økonomien ser fint ud, der er fremgang på en del indtægter.

5.    Legepladsen (BH)

Byggetilladelsen er kommet og legepladsen bliver monteret i uge 26. Der er skaffet penge fra div. Fonde, foreninger og firmaer. Den 7-6 forventer Midthegn at gå i gang med at sætte beton-hegn op rundt om legepladsen og Viborg vognmandsforretning vil fjerne pæle og jord inden. De   kommer sidst i uge 26 eller først i uge 27 med faldsand. Der forventes at vi kan holde indvielse af legepladsen senere, hvor vi vil inviterer sponsorer og pressen.   

6.    Mastehus (AH) 

Planen med det nye mastehus m.m., der blev lavet en udvalg bestående af Niels Ove, Allan, Kåre og Kristian og som skal finde løsning på hvad der kan gøres til en fornuftig pris. Der skal arbejdes på en løsning der kan klar ca. 20 master mere, 2 badeværelser, plads til klubberne og vores vogn og traktor. 

7.    Nyt fra ansvarsområderne 

Broansvarlig (JEN): Der er stadig problemer på bro 6, med utæt vand. Erik kontaktes m.h.b. på at kigge på det, samt opsætte måler på vandforbrug ved havkajakklubben. Der er vandslanger rundt på broerne der er meget ulækker, de vil blive udskiftet. 

Offentlig toiletter (AH) Allan har købt nogle lufthåndtører, som han og Kim elektriker vil monterer på de to offentlig toiletter. 

Dieseltank (GP) der er kommet nyt diesel på, prisen er pt. 11 kr. der skal sættes et mærke på med at det er havnediesel, da det er dyrere end alm. diesel, vi lægger stadig en krone på listeprisen. 

Havnecafe udvalget (AH, GP og BH): GP laver en liste med de ting som bestyrerne har til låns, så man altid ved hvad der er havnens og hvad der er cafebestyrernes. De mangler fryseplads, BH skal snakke med dem om, at de må bruge de tre små som vi har til at stå, (der er taget en i brug). GP vil gennemgå rengøringsopgaverne med Merete og hvad der skal gøres de forskellige steder og hvordan vaskemaskine og tørretumbler virker, da det ikke er blevet gjort da de overtog forpagtningen.

8.    Lys på broerne (KJ)

Er udskiftet på alle broer, så det nu er ledlys og energi- besparende. Kim og Kåre har måttet gennemgå det et par gange da der var rustne fatninger, dårlige forbindelse ol. i en del lamper, men de har nu fået det hele til at virke. 

9.    Vild med vand (N.O.)

Der er styr på vild med vand, som holdes den 10 juni fra 10-15. Der mangler et par motorbåde som vi holde åben båd, Birgitte vil prøve at høre nogle bådejere om de har mulighed for at deltage. 
Dan og Elo vil grille pølser til salg, der vil være flere aktiviteter rundt på havnen, og man håber på godt vejr og mange besøgende. Der vil ikke være hjemmeværns kutter og rednings helikopter i år.  

10.    Mobil pay og kode til internet (LF)

Mobil pay er under godkendelse, man skal udfylde en del papirer for at kunne få mobil pay til en forening, bestyrelsen fik skrevet under på alle pairerne, så Leif kan fortsætte med opgaven. 
Koden til internettet i klubhuset er fjernet, så alle kan komme på uden at bruge kode. Det vil blive skrevet i havnebrochuren til gæstesejler. 

11.    Havnefoged sommerplan (N.O) 

Der blev lavet en havnefoged plan for perioden 1-6 til 15-9 2017 og den vil blive hængt op ved infotavlen. Den der er havnefoged skal også holde øje med skraldespanden ved legepladsen, da den hurtig bliver fyldt op. De andre skraldespande er fjernet og der er opsat en container mere ved fiskehuset.

12.    Kræmmermarked (N.O.)

Der er blevet aftalt samme pris med leje af vores arealer til kræmmermarked, vi har bedt dem om at sørge for at holde de offentlige toiletter i havnen rene, og at de sørger for at havnens medlemmer kan komme ned på havnen uden de store problemer. Bestyrelsen har bedt Niels Ove om at få et navn og telefon nr. på en kontaktperson i perioden med kræmmermarkedet, så alle ved hvem der skal kontaktes, hvis der opstår problemer. NO skal også bede dem sørge for at der er en parkeringsvagt på havnen, så der er styr på vores beddingsplads og at der er parkering til medlemmerne i havnen. 

13.    Tømning af skraldespande og container (N.O)

 Affald, der skal sættes en container mere op ved fiskehuset, så der er plads til mere affald, da den tit er fuld til weekenden. Bestyrelsen vil samtidig opfordre medlemmer til at tage del i oprydning af vores havn.  Der ligger sorte poser i det gamle sejlerkøkken, så alle kan komme til dem. Der vil blive fjerne nogle af affaldsstativerne, så der ikke er så mange at holde styr på, man håber på at alle vil bruge containerne i stedet. Bestyrelsen vil også opfordre alle medlemmer til selv at tage deres maleraffald med hjem, samt at tage andet affald med sig, så der er mere plads til kabys affald. Ligeledes bedes alle rydde op efter sig selv når man har brugt bukke ol.   

14.    Eventuelt.

Kenneth formanden for Virksund Sejlklub: Fortalte lidt om hvad der sker i sejlklubben, og at de havde lidt problemer med at få ungdomsafdelingen op at køre, de håber på at kunne få det på plads i løbet at kort tid.      

Birgitte Vedr. havnebrochure: Den er blevet ændret med formand og ang. internet i klubhuset. Leif vil få dem trykt og sat frem til gæstesejler. 

Allan havde fået priser på cafe møbler og som måske kunne bruges ved klubhuset for at det virker mere indbydende og hyggeligt. 

Røde og grønne skilte vil blive sat op på de ledige pladser, så gæstesejler kan se de er fri, Bestyrelsen vil også opfordre medlemmerne til at huske at vende deres skilte når de forlader deres plads i et døgn eller mere.  

Niels Ove forslog et møde den 27-6 og det var bestyrelsen enige om at vi skulle have.

Næste møde 27 juni kl. 18.00 

Virksund 30-05 2017 

Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke 

Formand                                             Næstformand                                     Kasserer 

Allan Handberg                               Gerda Pedersen                          Birgitte Hald Hansen 

                                                                                                                        Sekretær